Chcą kontynuować renowację dawnej plebanii w Cieszanowie

1

Kontynuowane będą prace związane z renowacją zabytkowej plebanii w Cieszanowie. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania pt. „Rewitalizacja budynku dawnej plebanii wpisanej do rejestru zabytków – etap II”.

fot. InfoCieszanow.pl

Plebania powstała pod koniec XIX wieku. Budynek został wzniesiony w 1854 r., a rozbudowano go w 1904 r. W 2009 r. wpisano go do rejestru zabytków. Plebania przekazana została Gminie Cieszanów przez Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. św. Wojciecha BM za zgodą Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mariana Rojka w celu jego rewitalizacji.

Prace renowacyjne rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku. Na ich wykonanie pozyskano środki w wysokości 980 000 zł w ramach pierwszego naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jednakże ze względu na bardzo zły stan techniczny i planowany szeroki zakres robót pozwolą one jedynie na wykonanie niewielkiej ilości koniecznych prac, tj. ok 30%.

Celem II etapu renowacji jest doprowadzenie budynku do stanu surowego zamkniętego, by mógł pełnić funkcję kulturalną jako Muzeum Szat Liturgicznych i pamiątek diecezji lwowskiej. Zakres zamówienia obejmuje m.in. remont elewacji, izolację pionową, remont balkonu, schodów zewnętrznych i podjazdu dla inwalidów, instalację odgromową oraz przebudowę linii napowietrznej NN.

Firmy chcące wziąć udział w przetargu swoje oferty powinny złożyć do 27 maja.

PZ, elubaczow.com


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

1 komentarz

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here