Wiele rozwiązań i udogodnień na stałe weszło do naszego życia – są one tak oczywiste, że się nad nimi nie zastanawiamy. Jak to się dzieje, że ścieki są oczyszczane z różnego rodzaju nieczystości takich jak smary czy oleje? To zasługa urządzeń zwanych separatorami. Poznaj różne rodzaje separatorów i przekonaj się, jak dbają o czystość naszych kanalizacji.

Separatory pełnią bardzo ważną funkcję – oddzielają substancje stałe i ciekłe z płynów odprowadzanych do kanalizacji. Dlaczego to takie ważne? W ten sposób chronią przed  zanieczyszczeniem smarami, olejami czy substancjami ropopochodnymi wody gruntowe i powierzchniowe, co ma niebagatelny wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i zwierząt. Ponadto pomagają w zachowaniu płynności ruchu w kanalizacji i chronią system kanalizacyjny przed awariami. 

Warto mieć na uwadze, że stosowanie separatorów nie jest dowolne. W Polsce korzystanie z tego typu urządzeń reguluje prawo. Poszczególne przepisy wskazują mi.in, kto ma obowiązek używać separatorów oraz jakie są wymagania techniczne dla tych urządzeń.

Separatory tłuszczów

Separatory tłuszczów, czyli tłuszczowniki, są stosowane w różnego rodzaju punktach gastronomicznych i branży spożywczej.  Separator tłuszczów składa się z kilku elementów, takich jak rurki wlotowe i wylotowe, komora osadnika i zbiornik na osad. 

Zasada działania tłuszczowników jest prosta. Ścieki z tłuszczem i osadami płyną do separatora. Ciężkie osady opadają na dno, natomiast lżejsze substancje tłuszczowe unoszą się na powierzchni wody. Tłuszcz jest gromadzony w specjalnym zbiorniku, zaś wstępnie oczyszczona woda trafia do kanalizacji. Brak zastosowania tłuszczowników mógłby prowadzić do zapychania się systemów kanalizacyjnych.

Separatory skrobi

Separatory skrobi – podobnie jak tłuszczowniki – przydają się w branży gastronomicznej i spożywczej. Urządzenia te zatrzymują skrobię i inne cząstki stałe obecne w ściekach, dzięki czemu chronią kanalizację przed niedrożnością.

Zasada działania separatorów skrobi jest prosta. Ścieki wpływają do separatora przez komorę wlotu. Skrobia wytwarza pianę, zaś separator „gasi” ją za pomocą dyszy zraszającej. Następnie podczyszczona woda przepływa przez komorę wylotu do sieci kanalizacyjnej.

Separatory substancji ropopochodnych

Substancje ropopochodne to m.in. ropa naftowa oraz jej pochodne, benzyna, niektóre oleje. Są one o tyle niebezpieczne, że mogą nie tylko zapchać kanalizację, ale przede wszystkim skazić wody gruntowe. Zapobiegają temu separatory substancji ropopochodnych.

Separatory ropopochodne znajdują zastosowanie w myjniach samochodowych i warsztatach, a także na parkingach, złomowiskach oraz lotniskach. Separatory ropopochodne dzielą się na te wyposażone we wkład koalescencyjny lub lamelowy. Wybór odpowiedniego sprzętu ułatwi doświadczony sprzedawca. Warto wiedzieć, że producenci przydomowych oczyszczalni ścieków często mają w swojej ofercie także różnego rodzaju separatory.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here