Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej. Do rozdysponowania jest 350 tys. zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środków Funduszu Pracy będzie trwał od 14 do 20 marca 2023 r. Przewidziana kwota środków do rozdysponowania to 350 tys. zł, z przewidywaniem przekazania dofinansowania w kwocie 35 tys. zł na jeden projekt.

Kto może składać wnioski w ramach tego naboru?

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie.
UWAGA: Na dzień złożenia wniosku dofinansowanie musi być przewidziane w indywidualnym planie działania (IPD) – czytamy w komunikacie PUP.

Wnioski o dofinansowanie należy składać na obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie formularzu. Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego naboru można znaleźć na stronie lubaczow.praca.gov.pl.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie (II piętro, pok. 200) lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie).

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego naboru można uzyskać pod numerem telefonu 16 632 08 51 wew. 265 oraz w siedzibie PUP w Lubaczowie w pokoju 107.

elubaczow.com, PUP w Lubaczowie


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here