Transportowanie odpadów to istotna kwestia, która związana jest z zachowaniem czystości w danym miejscu oraz z ogólną troską o środowisko. W gruncie rzeczy polega on na przemieszczaniu odpadów z  miejsca ich powstania do miejsca, w którym zostaną w odpowiedni sposób zutylizowane lub będą składowane. Usługa transportowania odpadów może być realizowana przez zakład będący jednostką struktur gminnych lub też przez niezależną firmę, która na zlecenie odpowiedniej instytucji wywozi odpady z określonego obszaru. Trzeba jednak mieć na uwadze, że tego typu transport musi być zgodny z wymogami prawnymi, które dokładnie określają, jak taki transport powinien się odbywać. 

Wymagania prawne odnośnie transportu odpadów

Wszelkie wymogi prawne dotyczące transportowanie odpadów są określone w ustawie z dna 27 kwietnia 2001 roku o odpadach. W tej ustawie określone jest, jak transport powinien przebiegać, kto powinien sprawować nad nim nadzór oraz gdzie transportowane odpady powinny być przewożone. Każda firma, która chce zajmować się transportowaniem odpadów, musi według prawa uzyskać odpowiednią zgodę od starosty. Wydawane zezwolenie jest ważne przez określony okres, który nie jest dłuższy niż 10 lat. Jeżeli chodzi natomiast o przewożenie odpadów wewnątrz jakiegoś przedsiębiorstwa, to zezwolenie nie jest wymagane w takiej kwestii. 

Wymagania techniczne dotyczące przewożenia odpadów

Transport odpadów najczęściej jest realizowany przy pomocy samochodów ciężarowych oraz dostawczych, które muszą zostać wyposażone w odpowiednie mechanizmy do tego zadania. Sprzęt przeznaczony do przewożenia odpadów powinien służyć wyłącznie do wykonywania tego zadania. Oczywiście wszystkie pojazdy, muszą spełniać wymagania, odnoście przepisów dotyczących ruchu drogowego oraz transportu towarów niebezpiecznych. Zdarza się również, że transport odpadów odbywa się także droga kolejową oraz morską. 

Dlaczego transport odpadów jest tak istotny?

Transportowanie odpadów powinno się odbywać w sposób dokładnie określony przez przepisy prawne, ponieważ odpady są realnym zagrożeniem dla życia, zdrowia ludzkiego oraz dla środowiska. Nie należy odpadów nadmiernie składować, dlatego ich transportowanie do miejsc, gdzie są utylizowane lub przetrzymywanie powinno być zorganizowane w sposób płynny oraz regularny. Zawsze zadanie przewożenia odpadów musi być powierzone organizacji, która otrzymała odpowiednie pozwolenia, ponieważ tylko wtedy jest to w pełni zgodne z prawem, jakie obowiązuje. 


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here