W Starym Lublińcu trwają prace konserwatorskie przy nagrobku Ludwika Tarnawieckiego – lwowianina, powstańca styczniowego, który w 1863 r. poległ w drugiej z bitew pod Kobylanką.

Muzeum Kresów w Lubaczowie realizuje prace konserwatorskie w Lubaczowie, Radrużu oraz Starym Lublińcu. Działania możliwe są dzięki współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Cieszanów, Parafią pw. Przemienienia Pańskiego w Starym Lublińcu, Powiatem Lubaczowskim, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i przy wsparciu finansowemu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Obecnie czynności prowadzone są przy nagrobku Ludwika Tarnawieckiego.

– Realizowane prace konserwatorskie mają na celu przywrócenie obiektowi jego właściwości technicznych oraz walorów estetycznych. Planowane jest m.in. usunięcie wszelkiego rodzaju nawarstwień i przemalowań, wymiana zdegradowanej podstawy nagrobka oraz uzupełnienie ubytków – czytamy na facebooku Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Konserwację prowadzi firma Konserwacja Dzieł Sztuki s.c. – Joanna Głaz, Anna Leśniak. Jak zapowiadają organizatorzy prace zakończą się pod koniec października, a oficjalna prezentacja obiektu odbędzie się w przyszłym roku, w ramach obchodów 160. rocznicy powstania styczniowego.

PZ, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here