Rozpoczął się nabór do Służby Celno- Skarbowej na Podkarpaciu. Na kandydatów czeka 50 wolnych etatów, w tym na przejściu granicznym w Budomierzu w gminie Lubaczów.

Funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej może zostać osoba, która  jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada wykształcenie co najmniej średnie, cieszy się nieposzlakowaną opinią i dobrym stanem zdrowia.

Z uwagi na specyfikę pracy dodatkowym atutem kandydata będzie wykształcenie średnie techniczne (np. mechaniczne, mechatroniczne, elektroniczne) lub wyższe wykształcenie prawnicze czy ekonomiczne. Na liście wymagań dodatkowych znajduje się także doświadczenie zawodowe zdobyte np.: w kancelariach prawnych czy instytucjach państwowych i samorządowych, ukończone kursy lub szkolenia przydatne w Służbie Celno-Skarbowej (np.: trenowanie sportów walki, uprawnienia instruktora sportu, uprawnienia instruktora strzelectwa, kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy), a także prawo jazdy kat. C.

Podania można składać do 3 sierpnia 2022 r.

Kandydatów do służby czeka kilka etapów postępowania m.in. test wiedzy, psychologiczny, sprawności fizycznej, test kompetencyjny czy rozmowa kwalifikacyjna. Test wiedzy planowany jest już 26 sierpnia 2022 r.

Jak aplikować?

Szczegółowe dane na temat naboru ( w tym wymagane dokumenty) znajdują się  w Informacji nr 1/2022 o postępowaniu kwalifikacyjnym opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here