Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie st. bryg. Janusz Jabłoński został wojewódzkim koordynatorem ds. Ochotniczych Straży Pożarnych. Powołanie otrzymał od wiceministra MSWiA Macieja Wąsika.

W środę (25.05) wiceminister Maciej Wąsik wręczył powołania szesnastu wojewódzkim koordynatorom ds. Ochotniczych Straży Pożarnych. Wśród nowych koordynatorów znalazł się szef lubaczowskich strażaków st. bryg. Janusz Jabłoński, który funkcję komendanta sprawuje od lutego 2018 roku.

Polska ma unikalny system ochrony przeciwpożarowej, unikalny system zarządzania kryzysowego, oparty zarówno na służbie zawodowej, jak i na służbie ochotniczej. Ta współpraca to wielka sprawa – mówił wiceminister Maciej Wąsik.

Sekretarz stanu w MSWiA zwrócił się także do nowo powołanych wojewódzkich koordynatorów ds. OSP.

Jestem przekonany, że podołacie stawianym przed Wami zadaniom, że będziecie w każdym powiecie, każdej gminie, niemal w każdej jednostce OSP, aby porozmawiać z druhami i ich wesprzeć – powiedział.

Ochotnicza Straż Pożarna

W Polsce funkcjonuje ponad 16 tys. jednostek OSP, z czego ponad 4,6 tys. to te, które znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Łącznie Ochotnicze Straże Pożarne skupiają 500 tys. druhen i druhów. Około 230 tys. z nich to czynni druhowie z OSP w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym oraz blisko 100 tys. poza krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym.

elubaczow.com, gov.pl/web/mswia

1 komentarz

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here