Niejednego mieszkańca Lubaczowa i turystów odwiedzających nasze miasto ciekawi historia Wzgórza Zamkowego. Już niebawem zostanie ona nieco odsłonięta, bo Muzeum Kresów podda nieinwazyjnym badaniom Zespół Zamkowo-Parkowy. Prace, które ruszą w tym roku dofinansowane zostały z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pierwsza wzmianka o Lubaczowie, jako ośrodku grodowym, pojawiła się w latopisie halicko-wołyńskim z 1214 r. Zamek pełnił wówczas rolę obronną. Wymieniany był wśród inwestycji fortyfikacyjnych Kazimierza Wielkiego. Zachowane ilustracje z XVI i XVII wieku potwierdzają jego kilkukrotną przebudowę. W XVIII wieku jego funkcja się zmieniła – był ośrodkiem zarządu dóbr królewskich, a później służył jako siedziba starostów i zarządców.

W latach 70 XVIII w. rozebrano drewniany zamek, a ja jego miejscu wybudowano murowany pałac. Obok niego, na planie litery „L”, powstał niski budynek, tzw. Winkiel. W latach 20. XIX wieku władze zaborcze sprzedały lubaczowskie dobra królewskie. Kupił je Karol hr. Pawłowski. Następnie pałac znalazł się w rękach rodziny Gołuchowskich. W 1911 r. na prośbę Adama hr. Gołuchowskiego rozebrano pałac. Decyzja o jego zburzeniu spowodowana była pojawianiem się głębokich pęknięć na ścianie frontowej i zawaleniem dachu. Wówczas funkcję pałacu przejął Winkiel. Nazywano go często „Drugim Zamkiem”. 

W czasach II wojny światowej w lubaczowskim zamku stacjonowały wojska okupacyjne. Wtedy rozpoczęły się jego kolejne rozbiórki. Trwały one kilka lat, aż pałac zniknął z krajobrazu Lubaczowa.

Obecnie dostrzegalna jest ostatnia faza istnienia założenia pałacowego. Chcąc poznać wcześniejszą zabudowę zamku trzeba wykonać nieinwazyjne badania geofizyczne. Na ten cel Muzeum Kresów w Lubaczowie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przeprowadzone jeszcze w tym roku prace obejmą Wzgórze Zamkowe wraz z otoczeniem (120 arów). W czasie badań wykorzystana zostanie technika mapowania georadarowego, która pozwoli określić przebieg i zasięg poszczególnych nawarstwień. Otrzymane wyniki pozwolą na określenie zasięgu i faz budowy lubaczowskiego fortalicjum.

Jak podkreśla Dyrektor Muzeum Kresów Piotr Zubowski przeprowadzone działania mają przyczynić się do dalszej ochrony Wzgórza Zamkowego i podkreślić jego niezwykłą wartość.

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here