Niespełna miesiąc temu informowaliśmy, że leśnicy z Lubaczowa i Narola są zainteresowani zakupem lasów i gruntów. Te mają być przeznaczone pod nowe zalesiania. Teraz nieco dokładniej wyjaśniamy skąd takie działania.

Działania leśników z Lubaczowa i Narola wpisują się w ogólnopolską akcję skupu gruntów pod nowe lasy, która jest prowadzona w całej Polsce. Poszczególne nadleśnictwa zachęcają wszystkich właścicieli gruntów, na których może powstać las, aby zgłosili się do nich z ofertą sprzedaży. Kupując nowe grunty, Lasy Państwowe realizują założenia Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, opracowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa.

Obecnie lasy stanowią już niemal 30 procent powierzchni Polski. Jesteśmy w czołówce europejskich państw, a dzięki odpowiedzialnej gospodarce leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe tereny leśne w Polsce zwiększają się z roku na rok. Ogromną większością z nich (77 proc.) zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Blisko 1,8 mln ha, czyli ponad 19 proc. lasów w Polsce należy do osób prywatnych. Leśnicy chcą by do 2050 roku lesistość Polski zwiększyła się do 33 procent.

– Sto lat działalności Lasów Państwowych to nie tylko duma, ale przede wszystkim zobowiązanie. Jesteśmy strażnikami polskiej natury, dbamy, by kolejne pokolenia mogły z niej korzystać. Dzięki leśnikom, lasów w Polsce przybywa i są w coraz lepszej kondycji. Kupujemy nowe grunty pod zalesianie, aby tych lasów, naszego dziedzictwa, było jeszcze więcej, bowiem las to prawdziwy skarb. Bezcenny – podkreśla Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Jakie są zasady skupu gruntów pod nowe lasy wyjaśnia krótki przewodnik:

Jestem zainteresowany sprzedażą. Co mam zrobić?

Przede wszystkim ustalić w zasięgu administracyjnym jakiego nadleśnictwa leży nieruchomość. Skierować ofertę do nadleśnictwa, precyzyjnie opisując działkę: wskazując dokładny adres ewidencyjny.

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów i gruntów pod zalesienia
z terenu Nadleśnictwa Lubaczów proszone są o kontakt nadleśnictwem
pod nr tel. 16 632 52 00, e-mail: lubaczow@krosno.lasy.gov.pl lub bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym Marcinem Jarosławcem,
tel. 668 402 190, e-mail: marcin.jaroslawiec@krosno.lasy.gov.pl.

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów i gruntów pod zalesienia
z terenu Nadleśnictwa Narol proszone są o kontakt z nadleśnictwem
pod nr tel. 16 63 25 350, email: narol@krosno.lasy.gov.pl lub bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym Barbarą Wiciejowską-Bełz,
tel. 606 307 064, e-mail: barbara.wiciejowska-belz@krosno.lasy.gov.pl.

Jakimi gruntami będą zainteresowane Lasy Państwowe?

Rodzaj gruntów i warunki ich zakupu określa ustawa o lasach. Art. 37 wymienia, że Lasy Państwowe mogą nabyć „lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa”.

Przede wszystkim grunty sąsiadujące

Szczególnie istotną wartość mają grunty, które bezpośrednio przylegają do obszaru zarządzanego przez Lasy Państwowe, oraz takie, gdzie istnieje możliwość zniesienia współwłasności lub regulacji przebiegu granicy polno-leśnej. Zdarzają się sytuacje, w których w sąsiedztwie lub nawet wewnątrz terenu gospodarowanego przez Lasy Państwowe usytuowany są enklawy innej własności. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia głównie na Mazowszu i w Polsce wschodniej. Status gruntów można zweryfikować w internetowym Banku Danych o Lasach – https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ 

Ile zapłacą nadleśnictwa?

Cena zakupu jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od położenia i kształtu działki, gatunków drzew, które na niej rosną, wieku drzewostanu i stanu sanitarnego. Każdy zakup na rzecz Skarbu Państwa poprzedza wycena rzeczoznawcy majątkowego.

Informacja nadesłana.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.