Starosta lubaczowski Zenon Swatek, fot. Archiwum.

W całej Polsce na sesjach podnoszone są wynagrodzenia prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i starostów. Więcej zarabiać też będą skarbnicy i sekretarze. W naszym regionie radni już zaczęli wprowadzać zmiany w tym zakresie. Podwyżkę otrzymali m.in. Starosta Lubaczowski i Burmistrz Narola.

Wprowadzane podwyżki są efektem nowelizacji ustawy, która najpierw podniosła wynagrodzenia w parlamencie, a następnie wśród samorządowców. Ustawa wprowadza zmiany w systemie wynagradzania prezydenta oraz byłych prezydentów, a także zasad ustalania maksymalnej wysokości diet lub wynagrodzeń w samorządzie terytorialnym wszystkich szczebli. Maksymalne wynagrodzenie m.in. prezydentów i burmistrzów może wynosić 20 040 zł brutto, a minimalne musi wynosić przynajmniej 80 proc. tej kwoty. I co ważne wzrost ma nastąpić dla zatrudnionych na podstawie wyboru z wyrównaniem liczonym od 1 sierpnia br. Jednocześnie ustawodawca wskazał, że „maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku” jest to suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz starosty i marszałka województwa także kwoty dodatku specjalnego.

Niektóre rady miast lub gmin już zdecydowały o podwyżkach dla włodarzy. W naszym regionie taką decyzję podjęli radni Narola przyznając Grzegorzowi Dominikowi miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 8 200 zł brutto, dodatek funkcyjny w wysokości 2 520 zł brutto, dodatek specjalny: 3 216 zł brutto i dodatek za wysługę lat: 1 558 zł brutto. W sumie to 15 494 zł.

Radni powiatowi także uchwalili wyższe wynagrodzenie dla Starosty Zenona Swatka. Jego miesięczne wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 8 405 zł, dodatku funkcyjnego: 2 583 zł, dodatku specjalnego: 3 296,40 zł i dodatku za wysługę lat 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, tj. 1 681 zł. W sumie daje to 15 965,40 zł brutto miesięcznie. Co ciekawe, podjęcie uchwały o wynagrodzeniu starosty poprzedziła gorąca dyskusja radnych powiatowych podczas ostatniej sesji, choć nie do końca wiadomo czym była spowodowana, ponieważ Zenon Swatek otrzyma wynagrodzenie wyższe jedynie o 348,10 zł od minimalnego wymaganego ustawą.

Choć wysokość wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i starostów może budzić u niektórych spore emocje, to nie są oni wcale najlepiej zarabiającymi osobami w powiecie lubaczowskim.

AH, elubaczow.com

4 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here