Budowa krytej pływalni w Lubaczowie z dofinansowaniem

4

Projekt „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie” znalazł się na liście zadań, które otrzymały dofinansowanie z funduszy unijnych. Miasto udało się dodatkowo pozyskać ponad 5 mln zł.

Tak ma wyglądać miejski basen wg. wizualizacji przygotowanej przez Biuro Projektowe Pro-Gress.

Przerwa pomiędzy pierwszym i drugim etapem budowy krytej pływalni w Lubaczowie spowodowana była ubieganiem się o dofinansowanie. Teraz okazuje się, że czas poświęcony na opracowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie nie był stracony. Urzędnikom udało się pozyskać środki z osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych –budynki pasywne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Niedawno została opublikowana zaktualizowana lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania, na której znalazła się inwestycja pn.” Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie” uzyskała 5 087 901,08 zł dofinansowania.

Przypomnijmy, że przetarg na pierwszy etap budowy basenu w Lubaczowie rozstrzygnięto w listopadzie 2017 roku, a prace zakończono rok później. Od tamtej pory trwały prace przy opracowaniu dokumentacji i pozyskaniu dodatkowego finansowania. Obecnie trwa procedura przetargowa. 14 sierpnia odbyło się otwarcie ofert firm, które chcą zrealizować drugi etap budowy basenu. Z propozycjami wystąpiły STE capital Sp. z o.o. z Olsztyna i TEXOM Sp. z o.o. z Krakowa. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty, ale koszt budowy drugiego etapu budowy basenu pochłonie prawdopodobnie ok. 13 mln zł. 

AH, hp, elubaczow.com

4 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here