Rusza drugi etap budowy basenu w Lubaczowie

7

Jest szansa, że już niedługo przy basenie w Lubaczowie pojawią się robotnicy. Władze miejskie ogłosiły przetarg na kolejne prace budowlane krytej pływalni. Firmy swoje oferty składać mogą do 6 sierpnia.

Pierwszy etap budowy basenu – postawienie stanu surowego zamkniętego, zakończył się pod koniec 2018 r. Od tamtej pory wstrzymane zostały prace. Choć władze miejskie na początku obiecywały, że w 2020 roku wybrać się będziemy mogli na pierwsze pływanie, to postanowiły opóźnić otwarcie pływalni. Spowodowane to było ubieganiem się o zewnętrzne środki finansowe i dostosowaniem parametrów obiektu do standardów budownictwa pasywnego.

Dzisiaj (14.07) na stronie Gminy Miejskiej Lubaczów pojawiło się ogłoszenie o przetargu na realizację zadania „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie – etap II”. Prace podzielone zostały na dwie części. W pierwsza polegać będzie na budowie niecki basenowej o wymiarach 25×16 ze stali nierdzewnej, ruchomego dna pozwalającego na dostosowanie głębokości wody do potrzeb użytkowników i prowadzonych zajęć oraz instalacji technologii uzdatniania wody. W drugiej części zamówienia znalazły się roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu i wyposażenie budynku. W tym etapie zamontowane zostaną również instalacje elektryczne, oświetlenie, system automatyki i zarządzania budynkiem, wewnętrzna instalacja wentylacji i klimatyzacji. Chcąc zminimalizować zużycie energii w czasie eksploatacji pojawią się instalacje sanitarne z instalacją solarną, instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła. Wybudowany zostanie również punkt ładowania pojazdów elektrycznych.

Wniosek o dofinansowanie inwestycji jest obecnie na liście rezerwowej naboru w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne, ale władze miejskie liczą, że dofinansowanie uda się uzyskać.

Firmy chcące wziąć udział w przetargu powinny swoje oferty złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lubaczowie do 6 sierpnia, do godz. 12:00.

AH, elubaczow.com

7 komentarze

  1. Zaczęli budować basen na który nie mieli pieniędzy, teraz znowu zaczynają budować basen na który nie ma jeszcze pieniędzy.
    Sam basen i tak się nie utrzyma i będzie nierentowny.
    Fantastyczne zarządzanie. Brak słów.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here