Zawieszony ruch graniczny na przejściu w Budomierzu

5

Od 15 marca 2020 r. od godziny 0.00 zostaje zawieszony ruch graniczny na przejściu w Budomierzu. Jedynym czynnym przejściem granicznym z Ukrainą będzie Korczowa, gdzie będzie odbywał się ruch osobowy i towarowy.

Fot. T. Mielnik, archiwum.

Zamknięcie przejścia granicznego w Budomierzu to efekt decyzji polskich władz związanej z działaniami służącymi zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Apelujemy do podróżnych zamierzających przekroczyć granicę z Ukrainą, aby już planowali podróż przez drogowe przejście graniczne w Korczowej. Pozostałe przejścia graniczne w tym Medyka ( ruch drogowy, pieszy i kolejowy), Budomierz i Krościenko – będą nieczynne i ruch graniczny zostaje tam zawieszony do odwołania.= – informuje w komunikacie Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.

Na wszystkich granicach Polski wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski.

Wjechać będą mogli wyłącznie:

 • – obywatele RP;
 • – cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
 • – cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
 • – szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
 • – cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
 • – cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy,
 • – posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;
 • – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Na granicy utrzymane zostają kontrole sanitarne (karty lokalizacyjne) i wszelkie przepisy dotyczące kwarantanny.

5 komentarze

 1. Zamknięcie granic to największy błąd. Jedyne czynne przejście, to Korczowa. Obecnie jest tam długa kolejka oczekujących na wyjazd z PL. Niech teraz pojawi się tam osoba lub osoby chore i co wtedy? Do jakich szpitali ich skierujemy? Kto ich będzie leczył?
  Nikt tego nie przewidział.
  Otworzyć granice i jechać. Kontrola wyrywkowa – co 15-20 pojazd. Niech jadą do siebie.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here