Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Roztocze” wpisany na listę UNESCO

2

W środę (19.06) w Paryżu, po kilku latach starań, wraz z 18 obiektami z całego świata na listę UNESCO wpisano Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Roztocze”, który dołączył do elitarnego grona 701 rezerwatów znajdujących się w 124 krajach.

Rezerwaty biosfery UNESCO to obszary chronione, zawierające cenne zasoby przyrodnicze. Celem działań jest stworzenie miejsc ochrony, obserwacji i badań przyrody. W środę program UNESCO „Człowiek i biosfera” (MAB) dodał 18 nowych lokalizacji w 12 krajach do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery. Walne Zgromadzenie UNESCO na listę wpisało Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Roztocze” (obejmujący także Powiat Lubaczowski).

Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Roztocze” obejmuje 297 tys. ha i jest zlokalizowany w województwach lubelskim i podkarpackim. Swoim zasięgiem obejmuje powiaty: janowski, zamojski, biłgorajski, tomaszowski i lubaczowski oraz powiat jaworowski i żółkiewski na Ukrainie. Malowniczy region o wielkich walorach przyrodniczych i kulturowych, jest ważnym korytarzem ekologicznym obejmującym obszary lessowe, szereg wapiennych wzgórz porośniętych lasami i polami wstążkowymi, z głębokimi dolinami rzek i złożami wód mineralnych i drewna kopalnego. Rezerwat odwiedzany jest przez około 600 000 turystów rocznie.

W Polsce jest obecnie 11 rezerwatów biosfery UNESCO.

AH, elubaczow.com


2 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here