Jak regiony wydają środki unijne? Podkarpackie w czołówce

0

Województwo podkarpackie jest w krajowej czołówce jeżeli chodzi o wydatkowanie środków unijnych. Liderujemy w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia, a w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego i programu Inteligentny Rozwój jesteśmy na trzecim miejscu.

Fot. Fot. Daniel Kozik, Biuro Prasowe UMWP

Statystyki dotyczące wydatkowania środków unijnych przedstawiono podczas poniedziałkowej (28.05) konferencji prasowej, w której udział wzięli: marszałek Władysław Ortyl, przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś oraz radny województwa Wojciech Zając.

– Jesteśmy wśród liderów jako województwo, jeżeli chodzi o wykorzystywanie funduszy unijnych. To sprowadza się do naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, ale także do innych programów. Dziś wszyscy walczymy o to, aby jak najwięcej wykorzystać środków, aby uzyskać rezerwę wykonania i jesteśmy na dobrej drodze, żeby nam się to udało – mówił marszałek podczas konferencji.

Wnioski o płatność z RPO dotychczas zatwierdzone beneficjentom to ponad 1,2 mld złotych tj. 13,75% alokacji. W sumie do tej chwili samorząd zawarł umowy z beneficjentami na kwotę dofinansowania aż 4,7 mld złotych, co stanowi 51,01% alokacji RPO WP. Tylko w roku 2017 r. podpisane zostały umowy z beneficjentami na kwotę ponad 1 mld PLN (1 226 umów). To daje województwu podkarpackiemu najlepszą pozycję z województw Polski wschodniej.

Podkarpackie dobrze stoi nie tylko w realizacji programu regionalnego. Równie ambitnie sięgamy po pieniądze z innych źródeł. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na terenie województwa podkarpackiego realizowanych jest 236 projektów o łącznej wartości 2 419 810 603,17 zł., w tym dofinansowanie to 1 157 962 345,05 zł.

A w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia województwo podkarpackie jest liderem w liczbie realizowanych projektów. Mamy aż 183 projekty o wartości ogółem ok. 1,6 mld zł, w tym 1,08 mld zł z EFRR, co daje nam 1 miejsce.

elubaczow.com, podkarpackie.pl


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here