Lubaczów: Miejskie placówki oświatowe będą wyremontowane

5

Do końca 2017 roku zostaną zakończone prace termomodernizacji budynków Miejskiego Przedszkola Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie. Większość pieniędzy na ten cel pochodzić będzie z Unii Europejskiej – informuje na swojej stronie Urząd Miejski w Lubaczowie.

Fot. Archiwum
Fot. Archiwum

Na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki użyteczności publicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 znalazła się Gmina Miejska Lubaczów. Oznacza to, że projekt „Termomodernizacja budynków jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Lubaczów” uzyskał pozytywną ocenę i dofinansowanie w kwocie 2 669 737,26 zł. W związku z tym Miejskie Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 zostaną objęte szeregiem prac modernizacyjnych.

Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach polegać będzie na dociepleniu przegród budowlanych, wymianie części stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o., c.w.u. oraz wentylacji. Całkowity koszt projektu wynosi 3 265 515,99 zł, z czego 85 % (2 669 737,26 zł) pochodzić będzie z dofinansowania UE. Prace remontowe planuje się rozpocząć w listopadzie 2016 r.

Źródło: www.lubaczow.pl


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

5 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here