Szkoła podstawowa w Narolu, Gimnazjum nr 1 i LO w Lubaczowie najlepsze we współzawodnictwie sportowym

3

W poniedziałek (08.10) już po raz 14. podsumowano Współzawodnictwo Sportowe Szkół z terenu powiatu lubaczowskiego za miniony rok szkolny – informuje na swojej stronie Starostwo Powiatowe w Lubaczowie. Niestety, poza nielicznymi wyjątkami, słabo wypadamy w skali całego województwa.

W kategorii szkół podstawowych najlepsza okazała się szkoła podstawowa w Narolu. Drugie miejsce przypadło SP w Oleszycach, a trzecie SP w Lisich Jamach. Wśród szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie, drugie-Gimnazjum w Oleszycach, a trzecie Gimnazjum w Narolu. Wśród szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce przypadło Liceum Ogólnokształcącemu w Lubaczowie, kolejne: Zespołowi Szkół w Lubaczowie i ZS w Oleszycach.

Słabo „jako cały powiat” wypadamy jednak na tle całego województwa podkarpackiego. Powiat lubaczowski w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych uplasował się na 19 miejscu (na 25 powiatów), a w tej kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajęliśmy 18 miejsce. Wzorami dla innych mogą być tu młodzi sportowcy miasta i gminy Narol (38. miejsce w województwie). Drugą lokatę zajęło miasto Lubaczów (44), a trzecią miasto i gmina Oleszyce (50). Na 159 sklasyfikowanych gmin w województwie podkarpackim, najgorzej z naszego powiatu wypadł Horyniec-Zdrój plasując się dopiero na 137. miejscu.

Dyrektorzy najlepszych szkół odebrali dyplomy i puchary, ufundowane przez starostę lubaczowskiego. Z kolei dyplomy i nagrody trafiły do rąk nauczycieli, których uczniowie osiągnęli największe sportowe sukcesy.

Mając na uwadze postanowienie Zarządu, że do mistrzostwa powiatu będą mogły być brane 2 drużyny z gminy, a nie jak dotąd  jedna, liczymy, że zwiększy się liczba punktów, a tym samym lokata powiatu będzie w przyszłym roku lepsza – tłumaczy Zbigniew Buczko, przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Lubaczowie.

Obecnie reprezentacje powiatu osiągają najlepsze wyniki w piłce siatkowej i lekkoatletyce. W ub. roku szkolnym szkoła podstawowa w Narolu zajęła 2. miejsce w czwórboju lekkoatletycznym w finale wojewódzkim i jest to największy sukces sportowy z minionego sezonu rozgrywek.

– Nie mamy wielkich firm, które mogłyby sponsorować lubaczowski sport, daleko nam do dużych ośrodków – wylicza starosta lubaczowski, Józef Michalik.

W województwie wygrywają szkoły mistrzostwa sportowego, z dużą liczbą zajęć, klasami sportowymi. U nas dobrą pracę z uczniami na miarę naszych możliwości wykonują m.in. nauczyciele, których dziś wyróżniliśmy. Dobrym pomysłem jest rozwiązanie przedstawione przez PSZS, aby dwie drużyny z gminy były zaangażowane w mistrzostwo powiatu, to pozwoli wyłonić jeszcze lepsze reprezentacje – uważa starosta J. Michalilk.

Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, Powiatowe Centrum Kultury i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lubaczowie.

Szczegółowe wyniki współzawodnictwa na www.lubaczow.powiat.pl

elubaczow.com, hp, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

 


3 komentarze

  1. Problem polega na tym że Powiatowy Szkolny Związek Sportowy jest stowarzyszeniem Uczniowskich Klubów Sportowych a nie szkół. Dlaczego PSZS dokonuje klasyfikacji szkół, które nie są jego członkami a nie Uczniowskich Klubów Sportowych.
    A jeszcze na koniec sport nie jest zadaniem szkół -szkoły mają kształcić i wychowywać a sport jest zadaniem Klubów i Stowarzyszeń Sportowych.

  2. trzeba pokazać jak to władze powiatowe dbają o rozwój tego niby sportu, kilka pozowanych zdjęć, trochę laurek, pucharków i sprawa załatwiona, jedna wielka ściema, wyda się parę złotych na imprezę gratulacyjną a wszystkie trzy szkoły średnie otrzymają puchary a jaki efekt propagandowy, @małpa ma rację coś komuś chyba się pokręciło -albo wyczyn albo kształcenie, nauczyciele od wychowania fizycznego w pogoni za medalami i punktami zajęli sie uczniami uzdolnionymi sportowo, a zapomnieli o tych przeciętnych, słabych a ci w kosekwecji później wymagają zabiegów kompensacyjno-korektywnych, poprzez sport niektórzy za wszelką cenę próbują zaistnieć medialnie, praktycznie dla większości uczniów system szkolnego sportu nie ma żadnego znaczenia, bo nie maja oni stosownych predyspozycji, po prostu się nie nadają, ten więc ,,sport” z zawodami i sukcesami jest dla większości niedostępny, mało tego dla wielu odstraszający, bo uczestnictwo w nim wymaga cech, których nie posiadają, czują się więc gorsi, nimi się nikt nie interesuje a oni nie interesują się sportem, uważają go za coś ,,nie dla nich”, u wielu powoduje to sytuacje traumatyczne, czesto odstrasza o wszelkiego wysiłku, szkoda że u wielu decydentów poprawę samopoczucia wywołuje jakiś sukces osiągany przez jednego mistrza nawet w rzadkiej dyscyplinie sporu

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here