Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka: Klastry to szansa na rozwój firm

0
fot. PUW w Rzeszowie

Klastry to szansa dla mniejszych firm, które dzięki współpracy mogą być konkurencją dla dużych przedsiębiorstw. Najważniejszą kwestią w klastrze jest wzajemne zaufanie – takie opinie padały w czasie konferencji poświęconej klastrom, którą zorganizowało Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka.

W czasie konferencji „Klastry jako sposób na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce” debatowali przedsiębiorcy, naukowcy i eksperci zajmujący się tematyką klastrów. W sumie ponad 80 osób z różnych części Polski. – Przedsiębiorcy, którzy się zorganizują zaczynają być siłą. Zaczynają z nimi rozmawiać urzędy, wyższe uczelnie – przekonywał Wojciech Materna, prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka. – Klaster małych firm może być konkurencją dla dużych przedsiębiorstw, ponieważ gromadzi technologie, wiedzę, sprzęt.

Klastry to wymóg konkurencji

Członkowie Stowarzyszenia są twórcami Wschodniego Klastra Informatycznego, który skupia firmy branży informatycznej z Polski wschodniej. Firmy, które są w klastrze zatrudniają w sferze produkcyjnej 500 pracowników i współpracowników. – Klastry to jest wymóg dzisiejszej konkurencji. W USA kiedy mówi się o strategiach rozwoju, pisze się o klastrach – tłumaczyła dr Elżbieta Wojnicka z Uniwersytetu Gdańskiego.
W czasie konferencji prezentowano przykłady różnych klastrów. Np. klaster Doliny Lotniczej, który skupia zakłady z branży lotniczej. – Dolina Lotnicza powstała, kiedy w Polsce jeszcze nikt nie mówił o klastrach. Naszym długofalowym celem jest przekształcenie Polski południowo-wschodniej w jeden z wiodących regionów
lotniczych w Europie – podkreślił Andrzej Rybka z Doliny Lotniczej.

Wyznaczmy sobie wspólny cel

Uczestnicy konferencji podkreślali, że klaster to możliwość współpracy firm, które funkcjonują w ramach jednej branży. Firmy, które tworzą klaster i współpracują ze sobą mają szanse na większy sukces. Mogą realizować wspólne projekty, akcje marketingowe, starać się o pieniądze z Unii Europejskiej. Skala takich projektów przerasta możliwości pojedynczych przedsiębiorstw. W ramach Wschodniego Klastra
Informatycznego przedsiębiorcy wymieniają się wiedzą z branży IT. Cele klastra na najbliższe lata to uzyskanie wpływu na sposób kształcenia informatycznego studentów, dominująca pozycja na lokalnym rynku, budowa silnej marki, a także istotna pozycja na rynku krajowym.

– Jedną z najważniejszych kwestii w klastrze jest zaufanie firm, które w nim współpracują. Istotne jest też wyznaczenie sobie celu. Gdzie chcemy być np. za 10 lat – ocenia Tomasz Kozłowski, koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu.

Na terenie Podkarpacia oprócz Doliny Lotniczej działa także Wschodni Klaser Informatyczny, Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii, Bieszczadzki Transgraniczny Klaster Turystyczny, klaster ekorolniczy – Dolina Ekologicznej Żywności.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here