Nazwa jednostkiNumer telefonu

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

112

Pogotowie wodociągowe

531 019 500

Pogotowie kanalizacyjne

730 269 726

Pogotowie energetyczne

166 322 239

Pogotowie gazowe

992

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

166 328 399

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie

166 322 184

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie (SOR)

166 328 103

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaczowie

694 455 763

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie

166 321 528

Sąd Rejonowy w Lubaczowie

166 325 064

Urząd Miasta Lubaczów

166 328 010

Urząd Gminy Lubaczów

166 321 684

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

166 328 700

Urząd Skarbowy w Lubaczowie

166 329 300

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

166 320 851