Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie planuje rozbudowę i budowę dróg nr 861 i 863 na odcinkach od miejscowości Jeżowe do granicy województwa oraz od granicy województwa do Cieszanowa. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie niezbędnych procedur administracyjnych, aby umożliwić rozbudowę i budowę dróg wojewódzkich nr 861 i 863. Realizacja planowanej inwestycji pn. „Rozbudowa i budowa dróg wojewódzkich: nr 861 Bojanów – Kopki oraz nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów na odcinku od m. Jeżowe do granicy województwa oraz od granicy województwa do m. Cieszanów wraz z rozbiórką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” ma na celu poprawę stanu komunikacyjnego w regionie oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich.

Podkarpacki Zarząd Dróg zleci opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i budowy dróg wojewódzkich nr 861 i 863 firmie, która spełni wymogi merytoryczne i posiada doświadczenie w tego typu inwestycjach. Termin składania ofert mija 30 lipca.

PZ, elubaczow.com


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

3 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here