„Garnki z Roztocza. Pamięci Stanisława Franciszka Gajerskiego (1932–2021)” – to tyuł najnowszej ekspozycji, którą można obejrzeć w Zespole Cerkiewnym w Radrużu. Wernisaż wystawy miał miejsce w niedzielę (16.06).

W 2024 roku przypada trzecia rocznica śmierci Stanisława Franciszka Gajerskiego (1932–2021) z Cieszanowa, jednego z najbardziej utytułowanych historyków ziemi lubaczowskiej i pogranicza polsko-ukraińskiego oraz wybitnego pedagoga. W bogatym dorobku tego badacza ważne miejsce zajmują dzieje ośrodka garncarskiego w Potyliczu, w okresie staropolskim miasteczka w powiecie lubaczowskim, dziś wsi położonej na Ukrainie. W późniejszych czasie badacz poświęcił się także dziejom kamieniarstwa bruśnieńskiego, szkła lubaczowskiego, by w końcu zająć się historią II wojny światowej, a szczególnie losami konspiracji niepodległościowej.

W czasie badań nad ceramiką potylicką Stanisław F. Gajerski zebrał unikalną kolekcję naczyń z ostatniego okresu funkcjonowania tego ośrodka (XIX/XX – 3 ćw. XX w.). Zbiór ten liczy 26 naczyń, które reprezentują najbardziej charakterystyczne formy oraz cechy technologiczne i dekoracyjne wyrobów potylickich. W 2023 roku kolekcja trafiła do zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie, które poddało ją gruntownej restauracji.

Wystawa w Zespole Cerkiewnym w Radrużu jest jej pierwszą publiczną prezentacją. Różnorodność naczyń oraz specyficzna technika wykonania świadczy o bogactwie kulturowym pogranicza polsko-ukraińskiego i Kresów dawnej Rzeczypospolitej.

Obejrzycie zdjęcia z wernisażu ekspozycji, fot. Tomasz Michalski.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here