Fot. Gmina Lubaczów

Samorządowcy z gminy Lubaczów i ukraińskiego miasta Jaworów podjęli współpracę mających na celu realizację wspólnych inwestycji. Za nimi już dwa spotkania robocze będące znaczącym krokiem w kierunku pozyskania wsparcia finansowego.

W poniedziałek (05.06) w Urzędzie Gminy Lubaczów, odbyło się drugie spotkanie robocze samorządów Gminy Lubaczów oraz Miasta Jaworów na Ukrainie. Spotkanie to było kontynuacją wcześniejszego spotkania, które miało miejsce 24 maja. Celem obu spotkań było zacieśnienie współpracy między jednostkami samorządu oraz podjęcie działań mających na celu wspólną realizację inwestycji.

Wiesław Kapel, Wójt Gminy Lubaczów, oraz Igor Grabowski, Mer Jaworowa, wraz z delegacjami roboczymi podjęli ważną decyzję dotyczącą wspólnego aplikowania o środki unijne na realizację inwestycji w ramach programu INTERREG-NEXT Polska-Ukraina na lata 2021-2027. Jest to znaczący krok w kierunku zdobycia wsparcia finansowego na projekty, które będą miały pozytywny wpływ na rozwój obu regionów.

Podczas spotkania samorządowcy omówili obszary, które wymagają wsparcia i kwalifikują się do projektu. Priorytetem są zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodno-ściekową. Strony ustaliły również potencjalnych dodatkowych partnerów, zakresy, plany oraz harmonogram działań. Istotnym aspektem było także sprawdzenie, czy partnerzy są odpowiednio przygotowani formalnie do złożenia wniosku. Wspólne zaangażowanie i staranność w przygotowaniu aplikacji mogą przyczynić się do pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyznania środków na realizację kolejnych inwestycji na terenie gminy Lubaczów.

Spotkanie samorządowe nie tylko skupiło się na tematyce inwestycyjnej, ale również wyraziło wolę dalszej współpracy, integracji i pogłębiania wzajemnych relacji. Obie strony uznają, że takie partnerstwo pozwoli na efektywne współdziałanie w różnych dziedzinach, takich jak edukacja czy kultura. Ponadto, samorządy zadeklarowały kontynuację poszukiwania źródeł finansowania dla kolejnych inwestycji, które przyczynią się do dalszego rozwoju Gminy Lubaczów.

Współpraca z Miastem Jaworów jest postrzegana jako ogromna szansa dla Gminy Lubaczów. Jest to nie tylko możliwość rozwoju infrastruktury i realizacji istotnych projektów, ale także budowanie pozytywnych stosunków pomiędzy samorządami. Długofalowa współpraca na różnych płaszczyznach może przynieść korzyści zarówno dla mieszkańców Gminy Lubaczów, jak i Miasta Jaworów.

Wójt Wiesław Kapel podkreślił, że rozwinięcie współpracy z Miastem Jaworów jest jednym z priorytetów Gminy Lubaczów, ponieważ oba regiony mają wiele do zaoferowania sobie nawzajem, a spotkania robocze są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, identyfikowania wspólnych celów i planowania przyszłych działań.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here