Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Narol  informuje, że jest zainteresowane nabyciem działek leśnych 1) oraz przeznaczonych do zalesienia 2), spełniających, co najmniej, jedno z poniższych kryteriów:

1) Bezpośrednio przylegających do gruntu w zarządzie Lasów Państwowych –dłuższym lub więcej niż jednym bokiem albo łączących kompleksy leśnie ze sobą lub z drogami publicznymi;

2) Stanowiących samodzielne jednostki gospodarowania, tj. nieruchomości o leśnym charakterze oraz powierzchni – co najmniej 1 hektara, z faktycznym i prawnym dostępem do dróg publicznych; umożlwiających jednocześnie prowadzenie na tych nieruchomościach racjonalnej gospodarki leśnej.

Oferta dotyczy nieruchomości położonych na terenie gmin Narol – Miasto, Narol obszar wiejski oraz części gmin Cieszanów obszar wiejski, Horyniec Zdrój obszar wiejski 3)

Podmioty zainteresowane ofertą, proszone są o kontakt na adres poczty elektronicznej: narol@krosno.lasy.gov.pl lub bezpośrednio z Panią Barbarą Wiciejowską-Bełz pod nr telefonu: 606 307 064.

W celu umożliwienia wstępnej weryfikacji przydatności nieruchomości do nabycia, należy podać, co najmniej: nazwę gminy, nazwę obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numer działki.

Informacje dodatkowe:

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Nabycie może nastąpić za cenę ustaloną w wyniku negocjacji, nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego 4).

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Hubert Balicki
Nadleśniczy

  1. 1. Oznaczone jako w  lasy prowadzonej przez starostę ewidencji gruntów i budynków.
  2. 2. Grunty przeznaczone do zalesienia oraz miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 września  1991 r. o lasach ( tekst jedn. Dz.U. z 2022, poz. 672).
  3. 3. Właściwe nadleśnictwo, ze względu na położenie nieruchomości, można ustalić na mapie interaktywnej : (https://bdl.lasy.gov.pl).
  4. 4. Art. 37 ust. 3 i 5 ustawy o lasach

Bądź na bieżąco i zostań jednym z blisko 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here