Bank Spółdzielczy w Lubaczowie to jeden z największych banków spółdzielczych w województwie Podkarpackim. To instytucja z ponad stuletnią tradycją, głęboko zakorzeniona w lokalnym społeczeństwie. To nowoczesny bank, zbudowany na wiarygodności i zaufaniu naszych Klientów. Skutecznie łączymy tradycyjne idee spółdzielczości z wymaganiami dzisiejszych czasów. Bank Spółdzielczy w Lubaczowie jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Więcej informacji o Banku Spółdzielczym w Lubaczowie znajdziesz na stronie http://www.bslubaczow.pl/

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Staż w dziale prawnym

w Centrali Banku Spółdzielczego w Lubaczowie

Miejsce pracy: Lubaczów

Twój zakres obowiązków:

 • – Monitorowanie zmian w przepisach prawa w zakresie funkcjonowania sektora bankowego;
 • – Współpraca przy opracowywaniu projektów wewnętrznych regulacji (regulaminów, instrukcji itd.) dotyczących merytorycznej działalności Banku;
 • – Współpraca w opiniowaniu regulacji wewnętrznych opracowanych przez komórki organizacyjne Banku;
 • – Udział w zadaniach koncepcyjnych i projektowych związanych z implementacją w Banku nowych przepisów prawa.

Nasze wymagania:

 • – Posiadasz wykształcenie wyższe z zakresu prawa lub administracji
 • – Posiadasz doświadczenie w pracy z przepisami prawa  (mile widziane);
 • – Cechuje Cię umiejętność analitycznego myślenia;
 • – MS Word, Excel nie mają przed Tobą tajemnic (to narzędzia z którymi pracujemy na co dzień)
 • – Interesujesz się bankowością;
 • – Chętnie współpracujesz w zespole.

Oferujemy:

 • – Płatny, kilkumiesięczny staż, z realną opcją przedłużenia współpracy na podstawie umowy o pracę;
 • – Szkolenia adaptacyjne;
 • – Realne możliwości rozwoju i kontynuacji kariery  po zakończeniu stażu w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających cv i list motywacyjny w terminie do 16.04.2023 r. na adres: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, ul. Rynek 28, 37-600 Lubaczów lub adres e-mail kadry@bslubaczow.pl

W związku z obowiązywaniem RODO prosimy o zamieszczenie w cv / liście motywacyjnym oświadczenia o następującej treści oraz o zapoznanie się z poniższymi informacjami: „Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. Na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie z siedzibą w Lubaczowie, ul. Rynek 28, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane  stanowisko, w tym w szczególności numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, informacji o wcześniejszym zatrudnieniu i innych danych ujawnionych w przesłanym CV, w tym również zamieszczonego tam zdjęcia (wizerunku).
Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie.”

Jednocześnie informujemy, że cv / list motywacyjny niezawierające powyższego oświadczenia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, z siedzibą w Lubaczowie, przy ul. Rynek 28.
2)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,
3)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat,
4)     posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych lub elektronicznie na adres e-mail iod@bslubaczow.pl.  W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ww. celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
5)     ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
6)     podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
7)     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8)     Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here