Przemysł hutniczy wytwarza ogromne ilości odpadów stałych, takich jak żużel, pozostałości, szlam, żużel, popiół i błoto. Do produkcji chromu (jako soli chromianowych) wytwarzane są odpady stałe, w tym COPR, resztkowe błoto aluminiowe i błoto solne Glaubera, które są niebezpieczne ze względu na ich wysoce toksyczny Cr (VI), wśród których COPR jest najbardziej skomplikowany, a tym samym najtrudniejszy do opanowania.

Przemysł hutniczy w Polsce

Przemysł hutniczy w Polsce z roku na rok coraz bardziej się rozwija. Wiele gałęzi przemysłu hutniczego wytwarza niebezpieczne odpady zawierające rozpuszczone toksyczne metale. Przykładami są przemysł stalowy, który wytwarza opary z operacji wytapiania, przemysł wydobycia metali nieżelaznych (z wytapiania i rafinacji wytwarzanych metali) oraz przemysł galwaniczny. Niektóre pozostałości są przetwarzane przed zaklasyfikowaniem ich jako odpady. Nieprzetworzone odpady, w ilości kilkuset ton rocznie, są usuwane jako niebezpieczne. Często zawierają cenne metale w stężeniach wyższych niż pierwotne rudy, z których zostały wydobyte.  Produkcja metali z takich odpadów powinna być bardzo opłacalna, ponieważ nie wymagają wydobycia i mielenia, dwóch głównych kroków, które znacząco przyczyniają się do kosztów odzyskiwania metali z naturalnych źródeł pierwotnych. Konieczne jest jednak opracowanie ekonomicznie wykonalnych technik w celu uzyskania odzysku metali z takich osadów odpadowych. 

O tym należy pamiętać!

W przemyśle hutniczym grube ekrany skalpujące są zazwyczaj wytwarzane przez spawanie stalowych szyn, prętów lub prętów tworzących siatki o pożądanym wzorze. Są one zwykle znane jako ekrany grizzly. Wybór szyn waha się pod względem wielkości od około 7,4 kg/m do około 225 kg/m. Szyny zwykle biegną równolegle do siebie na całej długości powierzchni ekranującej. Odstępy pomiędzy nimi są rzędu 5 – 200 mm. Aby zapewnić płynny przepływ materiałów, otwory są zwężone, a góra jest szersza niż dolna. Wytrzymałe pręty grizzly są odlewane ze stali manganowej o podwójnych stożkach. Są one przeznaczone do odbioru rudy z wagonów kolejowych, wagonów wywrotek i innych systemów transportu materiałów sypkich, które są odprowadzane ze znacznych wysokości. Są zatem bardzo solidnie zbudowane. Kolejowe grizzly mogą być instalowane do pracy w poziomej płaskiej płaszczyźnie, ale często są skłonne do wspomagania transportu rudy przez ekran. Nachylenie jest rzędu 30 – 40°. W przypadku lepkich rud nachylenie może wynosić do 45°. W przypadku bardzo lepkich rud stosuje się wibratory, aby ułatwić ciągłą pracę. 

 Więcej informacji na stronie: CBRTP.pl


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here