Tradycyjnie strażacy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubaczów spotykają się na początku roku, aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. W ubiegłym tygodniu takie spotkanie odbyło się w Lisich Jamach.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w miniony czwartek (26.01) w Gminnym Ośrodku Kultury w Lisich Jamach i było połączone z pierwszym w tym roku zebraniem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubaczowie. Głównym celem spotkania było podsumowanie działalności Zarządu oraz ustalenie planu pracy na 2023 rok. Część oficjalną poprowadził dh Krzysztof Szczybyło Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubaczowie.

Obecny na zebraniu Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel podziękował Funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, Strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych i innym instytucjom za wzorową współpracę. To był wyjątkowo trudny rok ze względu na konflikt zbrojny Rosji z Ukrainą i związany z tym napływ uchodźców. Tym bardziej strażacy, przez swoją służbę i zaangażowanie zasłużyli na słowa uznania. Wójt podkreślił również, jak ważna jest promocja Ochotniczych Straży Pożarnych, dzięki której zachęcamy dzieci i młodzież do poznawania pracy strażackiej, wstępowania w jej szeregi oraz nabywania umiejętności odpowiedniego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Wójt Gminy Lubaczów omówił także tegoroczny projekt budżetu, w którym obok wydatków na bieżącą działalność OSP, ważną cześć stanowią planowane zakupy sprzętu strażackiego i inwestycje w zakresie infrastruktury – relacjonuje przebieg spotkania gmina Lubaczów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie: bryg. Michał Lautenszleger – zastępca komendanta oraz kpt. Marek Chomyszyn – zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubaczowie.

Na zakończenie kapelan powiatowy strażaków ks. Sławomir Szewczak odmówił modlitwę, a strażacy podzielili się opłatkiem składając sobie serdeczne życzenia.

elubaczow.com, gminalubaczow.pl


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here