Początek 2023 roku to okazja nie tylko do składania życzeń, ale również podsumowania minionych 12 miesięcy. Takowe podczas dzisiejszych nabożeństw można było wysłuchać w lubaczowskiej Konkatedrze.

Podsumowanie działalności w lubaczowskiej parafii św. Stanisława BM ks. dziekan Andrzej Stopyra rozpoczął dziś od złożenia podziękowań.

W pierwszym dniu Nowego Roku pragnę złożyć podziękowania wszystkim z którymi dane nam było przeżywać miniony rok, tworzyć wspólnotę naszej parafii na liturgii mszy św., nabożeństw oraz prowadzić dzieła miłosierdzia. Dziękuję wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w życie religijne i gospodarcze parafii w ciągu 2022 roku: Serdeczne podziękowania składam wszystkim naszym dobroczyńcom, fundatorom i ofiarodawcom – za wszelkie ofiary składane na potrzeby parafii, na rzecz dzieł i prac prowadzonych przy kościele konkatedralnym.

Dziękuję Radzie Parafialnej  – za wsparcie i pomoc przy podejmowanych decyzjach oraz merytoryczne doradztwo. Dziękuję księżom wikariuszom , za posługę duszpasterską sprawowaną w minionym roku, za posługę przy sprawowaniu nabożeństw liturgicznych, udzielaniu sakramentów, posługę w konfesjonale, nawiedzaniu chorych oraz pracę w kancelarii. Siostrom Józefitkom – za zaangażowanie w życie parafialne i kościelne, za prowadzenie zakrystii i katechezy; Siostrom Albertynkom za służbę chorym. Pracownikom kościelnym – za całoroczną pracę przy kościele i parafii. Dziękuję licznym grupom parafialnym, a mamy ich u nas kilkanaście. (…) Dziękuję wszystkim za wszystko z całego serca: Bóg zapłać!

Ks. Andrzej Stopyra zachęcał także kolejne osoby do włączenia się w życie parafii i poszczególnych formacji, w tym do nowo powstającego chóru.

Proboszcz parafii pw. św. Stanisława BP w Lubaczowie podał także niektóre dane statystyczne. Mówią one m.in. o tym, że w 2022 roku kapłani udzielili następującą liczbę sakramentów: 60 chrztów (2021  – 71), 85 pogrzebów (2021 – 108), 33 śluby (2021 – 41). Do pierwszej komunii świętej przystąpiło 62 dzieci, a sakrament bierzmowania przyjęło 80 osób. Kapłani także 810 razy odwiedzili chorych z komunią świętą i namaszczeniem.

W trakcie wystąpienia ks. dziekan podał także podstawowe informacje dotyczące kosztów utrzymania parafii w 2022 roku. Zgodnie z nimi wydatki zamknęły się w kwocie 491 tys. zł, a było związane głównie z pensjami pracowników, opłat za media – prąd, gaz, woda, czy wywóz odpadów. W tym miejscu, ks. Andrzej Stopyra podkreślił ogromny wzrost wydatków, m.in. na zakup gazu ziemnego, na który w 2022 roku wydano ok. 50 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Środki zostały także przeznaczone na zakupy do sprawowania liturgii, remonty i prace gospodarcze, dzieła miłosierdzia, pomoc żywnościową i finansową ubogim w parafii. W minionych 12 miesiącach zakończono także rozliczenia z wszystkimi firmami pracującymi przy termomodernizacji oraz spłacono część kredytu zaciągniętego na ten cel. Powyższe wydatki mogły zostać sfinansowane głownie dzięki składek zbieranych w czasie mszy świętych, wynajmu pomieszczeń oraz od indywidualnych darczyńców.  


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here