Anna Schmidt
Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej
Poseł na Sejm RP

Drodzy Wyborcy!

Zbliża się koniec roku, a zatem kolejny rok mojej kadencji jako Posła. Zawsze podkreślam, że istotą pracy polityka jest to, co po sobie zostawi. Jestem przede wszystkim posłem wybranym z woli wyborców i Podkarpacie jest dla mnie najważniejsze. Bieżący rok przyniósł nam – mieszkańcom Podkarpacia, trudne wyzwanie jakim jest wojna na Ukrainie. Ogromne zaangażowanie w pomoc Ukrainie bardzo obciążyło budżet kraju. Pomimo tego, dzięki współpracy z lokalnymi samorządowcami i organizacjami udało się wiele zrobić dla rozwoju naszych Małych Ojczyzn, a to co zrobiliśmy pozostanie dobrem nas wszystkich.

Mam przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie mojej działalności poselskiej za 2022 rok:

Infrastruktura

– Budowa mostu na Sanie w ramach Rządowego Programu Mosty dla Regionów 200 000 000 zł
– Przyznanie środków na remonty i budowę dróg w powiecie jarosławskim, przeworskim i lubaczowskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 53 500 000 zł
3 000 000 zł  z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na remont ulicy Kraszewskiego w Jarosławiu
– Pozyskanie środków na kolejny etap remontu zabytkowej kolei wąskotorowej w Przeworsku – 30 000 000 zł
10 000 000 zł na budowę mostu w Gniewczynie Łańcuckiej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
– Przebudowa drogi powiatowej nr 1650R w miejscowości Stary Dzików – 2 700 000 zł
– Przebudowa skrzyżowania przy węźle autostrady A4 na granicy drogi krajowej 94 i 77 w Skołoszowie w celu ułatwienia dojazdu na teren Agro Targów Wschód964 000 zł
4 800 000 zł dofinansowania na drogę Bachów – Chyrzyna w gminie Krzywcza z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych
– Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik – etap I – ponad 30 000 000 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 • – Pozyskanie dofinansowania na budowę i otwarcie nowoczesnej remizy strażackiej w Narolu – 1 100 000 zł
 • – Środki dla gminy Krzywcza na rozbudowę sali gimnastycznej w SP, świetlicy wiejskiej, garażu OSP, kanalizacji oraz chodnika w kwocie 1 343 260 zł
 • 5 200 000 zł na rozbudowę budynku komendy PSP wraz z budową garaży w Lubaczowie ze środków MSWiA i Urzędu Wojewódzkiego
 • – Pozyskanie 3 000 000 zł na rozbudowę budynku komendy PSP w Jarosławiu ze środków Urzędu Wojewódzkiego
 • – Dofinansowanie do budowy przedszkola w Młodowie w gminie Lubaczów – 1 000 000 zł

Rządowy Program Polski Ład

 • – Prawie 23 000 000 zł dla Jarosławiana remont infrastruktury drogowej;  przebudowę ulic Tarnowskiego i Pogodnej oraz budowę Bulwarów Nad Sanem wraz z infrastrukturą sportową i rekreacyjną
 • 15 000 000 zł na farmę fotowoltaiczną, która zasili szpital powiatowy i muzeum w Przeworsku
 • – Modernizacja dróg w Makowisku i Surochowie  – 2 000 000 zł
 • 4 000 000 zł dofinansowania na budowę żłobka w Roźwienicy
 • 5 000 000 zł na przebudowę zespołu szkolno- przedszkolnego w Młodowie
 • – Budowa kompleksu sportowego z boiskami do lekkoatletyki i piłki nożnej w gminie Adamówka – 3 900 000 zł
 • – Budowa dróg gminnych w Starym Dzikowie – 1 600 000 zł
 • – Pozyskanie dotacji 2 000 000 zł na budowę miejsca turystyczno – rekreacyjnego w Mikulicach
 • 2 000 000 zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Lubaczowie
 • 435 000 000 zł dla byłego województwa przemyskiego na remonty i budowy dróg, remonty kanalizacji, wymianę oświetlenia, budowę żłobków i innych: gmina Jarosław, Rokietnica, Adamówka i Dubiecko oraz powiaty: Jarosławski, Lubaczowski i Przeworski

Kultura i oświata

 • – Uzyskanie dofinansowania na salę gimnastyczną w Siennowie –1 300 000 zł.
 • – Dotacja na kolejny etap restauracji Twierdzy Przemyśl – 760 000
 • 584 000 zł na dalszy etap rewitalizacji Pałacu w Maćkowicach
 • – Dofinansowanie na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Antonikach – 154 000 zł
 • – Pozyskanie środków na dalszy etap remontu Kolegiaty w Jarosławiu – 1 120 000 zł
 • – Pozyskanie środków na potrzeby edukacji kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie – 201 537 zł

Sport

– Uzyskanie dofinansowania na modernizację boisk sportowych w Gaci – 417 500 zł
– 2 145 000 zł na budowę Sali Gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Korczowej
– Pozyskanie środków dla Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” – 100 000 zł
– Blisko 2 500 000 zł na otwarcie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Woli Rokietnickiej
– Pozyskanie środków na finansowanie zajęć sportowych dla uczniów z Przemyskiego Klubu Biegacza – 12 700 zł i Przemyskiego Towarzystwa Narciarskiego – 20 000 zł
– Uzyskanie dotacji 1 500 000 zł z programu Sportowa Polska i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na boisko wielofunkcyjne i adaptację sal naukowych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Straż pożarna

 • – Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Przemyślu, Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku – blisko 300 000 zł
 • – Dofinansowanie w ramach programu Mały Strażak dla powiatu Jarosławskiego, Przemyskiego, Lubaczowskiego i Przeworskiego – ponad 400 000 zł  
 • – Pozyskanie środków na wozy strażackie dla: OSP Surochów, OSP Mołodycz, OSP Fredropol, OSP Żurawica, OSP Urzejowice

Pomoc dla rodzin i osób niepełnosprawnych

 • 700 000 zł dofinansowania dla PSONI Koło w Jarosławiu i Stowarzyszenia SMECZ w Gaci na wsparcie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
 • 650 000 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: dla PSONI w Jarosławiu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, dla Parafii NMP Królowej Polski w Jarosławiu w ramach programu wsparcia dla osób bezdomnych oraz Seniorów Aktywni+ oraz dla Stowarzyszenia Razem dla Białobok w gminie Gać
 • 10 900 000 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dla: Caritas Diecezji Rzeszowskiej, PSONI Koło w Jarosławiu i gminy Gać oraz gminy Dębica  na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego

Zapraszam Państwa do dalszej współpracy i do mojego biura poselskiego w Jarosławiu i Lubaczowie:  

tel. 790 606 656, email: biuro_jaroslaw@annaschmidt.info

Materiał partnerski.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!