Tylko do 30 listopada można składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wnioski o wypłatę świadczeń na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start”. Rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na uczące się dziecko.

O wyprawkę szkolną można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada. Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat. W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł.

Wnioski o świadczenie z programu „Dobry start” złożono na Podkarpaciu już dla ponad 250 tys. dzieci a łączna kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 73 mln zł – informuje Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek można złożyć przez bankowość elektroniczną, PUE ZUS i przez portal Emp@tia MRiPS. Pieniądze z programu „Dobry start” przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i wszelkie zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here