Polskie przepisy prawne bywają zawiłe, a na dodatek często ulegają nowelizacjom, przez co odnalezienie się w nich bywa trudne. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy prawnej lub obsługi prawnej, co w przypadku firm jest buforem bezpieczeństwa. Prawnicy z kancelarii TGC Corporate Lawyers specjalizują się między innymi w obszarze squeeze out. Co kryje się pod tym pojęciem?

Co to jest squeeze out akcjonariuszy? 

W wolnym tłumaczeniu squeeze out akcjonariuszy oznacza ich „wyciśnięcie”. Oznacza to, że akcjonariusze większościowi, którzy posiadają określony udział kapitałowy w spółce, na mocy prawa mają możliwość przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych. Tym samym zostają oni pozbawieni statusu akcjonariuszy. Jeżeli chodzi o spółki niepubliczne, to uprawnionymi do przymusowego wykupu są akcjonariusze:

  • – którzy reprezentują co najmniej 95% kapitału zakładowego;
  • – ich liczba nie przekracza pięciu;
  • – każdy z nich posiada co najmniej 5% kapitału zakładowego. 

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, gdy zostanie ustalona cena wykupu przez akcjonariuszy większościowych, wówczas akcjonariusze mniejszościowi tracą status akcjonariuszy spółki akcyjnej. 

Jak przebiega ustalenie ceny wykupu? 

Ustalenie ceny wykupu jest tak naprawdę kluczowym elementem całej procedury. Zadanie to należy do biegłego, który wybierany jest przez zgromadzenie walne. W przypadku, gdy nie dojdzie do wybrania biegłego, wtedy wyceny może dokonać sąd rejonowy (na wniosek zarządu). Gdy cena wykupu zostanie ustalona i ogłoszona przez zarząd, od tego momentu akcjonariusze większościowi mają trzy tygodnie na to, aby dokonać wpłaty na rachunek bankowy. Z uwagi na fakt, że termin ten ma charakter zawity, to jeśli zostanie naruszony, wtedy przymusowy wykup akcji zostaje anulowany.

Potrzebujesz pomocy prawnej w związku ze squeeze out? Kancelaria TGC Corporate Lawyers https://www.tgc.eu/ jest miejscem, gdzie znajdziesz kompleksowe wsparcie bez względu na to, czy jesteś akcjonariuszem większościowym czy mniejszościowym! 


Bądź na bieżąco i zostań jednym z blisko 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here