Fot. UMiG w Cieszanowie.

Uczniowie otrzymali od Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisława Zadwornego listy gratulacyjne za wzorowe wyniki nauce oraz stypendia. W sumie uhonorowano 10 uczniów.

Nagrody wręczone zostały uczniom i rodzicom na podstawie Programu Stypendialnego, który został uchwalony 28 maja 2021 r. uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie. Skierowany jest on do zdolnej młodzieży pobierającej naukę w klasach IV-VIII szkół podstawowych w Gminie Cieszanów.

W sumie przyznano trzy stypendia: Cerebrum, Peritum i Cogitare. Pierwsze z nich przekazane może być absolwentom, którzy w danym roku szkolnym przystąpili do egzaminu ósmoklasisty i osiągnęli wynik na poziomie co najmniej 90%, liczonych jako średnia z przedmiotów obowiązkowych. W tym roku takie stypendium otrzymali Kacper Wilusz ze Szkoły Podstawowej w Cieszanowie za średnią 93% z egzaminu ósmoklasisty i Julia Leja ze Szkoły Podstawowej w Dachnowie za średnią 90% z egzaminu ósmoklasisty.

Natomiast Stypendium Peritum przyznawane jest uczniom, którzy spełnili łącznie dwa kryteria – uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz tytuł laureata lub finalisty olimpiad i turniejów. Z kolei Stypendium Cogitare udzielone może zostać uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen, otrzymali bardzo dobrą ocenę z zachowania, nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych, a także uzyskali wysokie miejsca w zawodach wiedzy lub innych konkursach artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu powiatowym, jak również wykazali się aktywnością na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu. Te stypendia otrzymali uczniowie Szkoły Podstawowej w Cieszanowie – Kinga Borysowicz (kl. IV) za uzyskanie końcowo rocznej średniej 5,55 i Emilia Polak (kl. IV) za średnią ocen 5,55 oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dachnowie: Emilia Maciejko (kl. IV) za średnią 5,55, Aleksandra Maciejko (kl. V) za średnią 5,58, Maja Jasiewicz (kl. V) za średnią 5,42, Piotr Maciołek (kl. VI) średnią 5,50, Alicja Brzeziak (kl. VI) za średnią 5,58 i Julia Leja (kl. VIII) za średnią 5,39.

– Wierzymy, że dodatkowa inwestycja w uczniów doprowadzi do wzrostu ich aspiracji edukacyjnych i aktywności, a także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy. W bieżącym roku szkolnym życzymy jeszcze więcej pasji, sukcesów, osiągnięć i samych pogodnych dni – piszą na facebooku organizatorzy inicjatywy.

PZ, elubaczow.com


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

1 komentarz

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here