Dzięki zaangażowaniu samorządu Gminy Lubaczów, przy wsparciu finansowym Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, Województwa Podkarpackiego i Nadleśnictwa Lubaczów cmentarze, krzyże, obiekty sakralne i Miejsca Pamięci Narodowej są poddawane pracom konserwatorskim.

Również przy dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzone są prace remontowe grobów wojennych.

1 września 1939 roku atakiem Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa – największy i najtragiczniejszy konflikt zbrojny w historii. Po ludziach, którzy w jej trakcie ponieśli śmierć pozostały mogiły, o które powinniśmy dbać, ponieważ są one smutną lekcją historii i przestrogą dla przyszłych pokoleń. Do takich miejsc należy zbiorowa mogiła wojenna na cmentarzu grecko-katolickim w Baszni Dolnej. Opiekują się nią nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej. W tym miejscu są pochowani:

„Janik Józef szer. WP 2 W.K.R. Kalisz ur. 1900 r.

Nieznany Żołnierz Artylerzysta WP

Zginęli 11.09.1939”

W bieżącym roku zostały wykonane prace remontowe nagrobka, których całkowity koszt wyniósł 12 742,80 zł. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 7 000,00 zł w ramach Programu Rządowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze środków Wojewody Podkarpackiego w kwocie  5 000,00 zł. Udział Gminy Lubaczów w tym zadaniu wyniósł 742,80 zł.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here