Muzeum Kresów w Lubaczowie wraz ze stowarzyszeniem Pospolite Ruszenie wyruszyło w podróż po powiecie lubaczowskim. W ramach świętowania 350. rocznicy wyprawy na czambuły tatarskie hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego zorganizowano warsztaty, wykład i koncert.

Przedstawiciele obu instytucji odwiedzili szkoły i inne instytucje w naszym regionie, aby, poprzez zajęcia edukacyjne i zabawę, poszerzyć wśród uczestników wiedzę i świadomość o tak ważnym epizodzie z kart historii naszej okolicy.

Zwycięska wyprawa hetmana Jana Sobieskiego na czambuły tatarskie, która miała miejsce w październiku 1672 r., w czasie wojny polsko-tureckiej, należy do najważniejszych wydarzeń w nowożytnych dziejach ziemi lubaczowskiej. Szlak wyprawy przebiegał przez Narol, Cieszanów, Lubaczów, Brusno, Horyniec i Radruż i trwał od wieczora z 6 na 7 października przez cały następny dzień. W czasie nieustanie toczonych walk oddziały polskie rozbiły duży czambuł tatarski w bitwie pod Niemirowem, po ukraińskiej stronie współczesnej granicy międzypaństwowej. W ciągu kolejnego tygodnia hetman Sobieski pokonał kolejne zagony tatarskie uwalniając tysiące brańców, wziętych do niewoli z terenów górnego i dolnego Sanu – czytamy na stronie internetowej Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Prelekcje przybliżające historyczne wydarzenia sprzed 350 lat w formie lekcji żywej historii i warsztatów odbyły się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cieszanowie, Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju, Szkole Podstawowej im. św. Brata Alberta w Narolu, Domu Dziennego Pobytu w Cieszanowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Horyńcu-Zdroju, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baszni Dolnej i Chutorze Gorajec.

Zagadnieniom zwycięskiej wyprawy hetmana Jana Sobieskiego na czambuły tatarskie poświęcony był również wykład dr Andrzeja Gliwy z Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie, który miał miejsce w piątek (14.10) w gmachu głównym Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Cykl spotkań zwieńczył niedzielny (16.10) koncert męskiej grupy śpiewaczej Mołodcy w Zespole Cerkiewnym w Radrużu połączone z warsztatami śpiewu staropolskiego i kozackiego.

Galeria zdjęć, fot. Anna Serkis-Wojtowicz.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here