Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór nowych funkcjonariuszy do służby. Właśnie zwiększono limit przyjęć na 2022 rok.

Decyzją Komendanta Głównego Straży Granicznej na Podkarpaciu do służby jeszcze w tym roku zostanie przyjętych co najmniej 48 młodych adeptów. Duże przyjęcia planowane są również w 2023 roku. Jeśli pozytywnie przejdziesz proces rekrutacji i ukończysz szkolenia, dołączysz do grona 2 tys. strażników granicznych pełniących służbę na Podkarpaciu. Wynagrodzenie za służbę wyniesie po ukończonych kursach nie mniej niż ok. 4400 zł netto.

Aby dostać się do pracy w Straży Granicznej trzeba mieć wyłącznie polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię, co najmniej wykształcenie średnie. Należy także być gotowym do podporządkowania się dyscyplinie oraz dotrzymania tajemnicy służbowej. Dodatkowym atutem będzie m.in. ukończenie szkoły w klasie o profilu mundurowym, kursów dodatkowych, znajomość języków obcych czy posiadanie prawa jazdy.

Będąc funkcjonariuszem BiOSG możesz trafić do pracy m.in. do przejście granicznego w Budomierzu w gminie Lubaczów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie bieszczadzki.strazgraniczna.pl w zakładce Praca w BiOSG.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here