Jesteś w pracy ośmieszany, poniżany, twoje kompetencje są zaniżane i w twoją stronę kierowane są niewybredne komentarze? A może jesteś pracodawcą, któremu zarzuca się niewłaściwe traktowanie pracowników? Sprawdź czym jest mobbing w pracy.

W dzisiejszych czasach dość często słyszy się o mobbingu w pracy. Jednak nie każdy wie, czym on tak naprawdę jest. Bardzo ważne jest, by umieć odróżnić zwykłą dyscyplinę i egzekwowanie zadań od zastraszania, poniżania i nękania. Na czym dokładnie polega mobbing i jak właściwie ocenić zachowania, z którymi mamy do czynienia w pracy?

Zgodnie z Kodeksem pracy mobbing to „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Inaczej mówiąc, mobbing to powtarzające się akty przemocy psychicznej, nakładanie na pracownika nierealnych do zrealizowania obowiązków, uporczywe zaniżanie kompetencji i szerzenie nieprawdziwych, szkalujących drugą osobę informacji. To zachowania, które rzutują na jakość sytuacji zawodowej pracownika. O mobbingu możemy mówić, gdy pracodawca odbiera pracownikowi wcześniej zlecone zadania, nie zleca mu żadnych zadań lub wręcz nimi zasypuje, a także, gdy zleca zadania poniżej lub powyżej kwalifikacji. To także działania zagrażające zdrowiu, które negatywnie wpływają na odbiór pracownika przez inne osoby, np. rozsiewanie plotek czy ośmieszanie. To także oddziaływanie powodujące zaburzenia w komunikowaniu się, np. krzyk, przerywanie wypowiedzi, ignorowanie czy unikanie rozmów. Mobbing to atak na godność, który jest zaplanowany i trwa co najmniej kilka tygodni. Chcąc mówić o mobbingu należy wiedzieć też, że mamy z nim do czynienia, gdy wskazujące na niego przesłanki występują łącznie.

Jak więc udowodnić mobbing w pracy? Warto zbierać dowody w postaci maili, wiadomości tekstowych oraz gromadzić świadków zdarzeń. Dobrze jest udać się na wizytę do lekarza czy psychologa (długotrwałe zwolnienie od specjalisty może być dowodem w sprawie). Ponadto, gdy istnieje taka możliwość to warto złożyć skargę. Można także skontaktować się z danym stowarzyszeniem antymobbingowym, które będzie mogło zaświadczyć o poszukiwaniu pomocy w trudnych chwilach czy złożyć wniosek o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy. Wszczynając rozprawę o mobbing w pracy trzeba pamiętać, że udowodnienie winy pracodawcy jest trudne i wykazać się przy tym trzeba odwagą. Wyroki skazujące oskarżonych zapadają niezwykle rzadko, nie oznacza to jednak, że nie ma się szans wygrać sprawy.

Często dochodzi także do sytuacji, w której pracownik myli prześladowanie z wymaganiami zaangażowania, lojalnością, określoną aktywnością osiągnięć stawianych przez pracodawcę. Pracownik nie radząc sobie z własnymi emocjami, tłumaczy własne ograniczenia mobbingiem. Wówczas dochodzi do nadużywania tego pojęcia. Pracodawca ma prawo zwrócić pracownikowi uwagę, że źle wykonuje swoje obowiązki, wyrazić swoją opinię czy zająć konkretne stanowisko w kwestii danego aspektu zachowania lub działań drugiej osoby bez podtekstów emocjonalnych.

Szerzej o tym czym jest mobbing czy o zachowaniach spełniających przesłanki mobbingu znaleźć można na https://capitallegal.pl/mobbing-w-miejscu-pracy-sposoby-obrony-przez-pracodawce/.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here