Tomasz Ró, fot. MBP w Lubaczowie, arch.

Tomasz Róg spotka się z czytelnikami Biblioteki Publicznej w Starym Dzikowie. W niedzielę (26.06) w sali lustrzanej (budynek starej szkoły) o godz. 17:00 wystąpi z prelekcją pt. „Zapomniani? Z dziejów społeczności żydowskiej w Dzikowie Starym”.

Ludność żydowska osiedlała się w Starym Dzikowie od końca XV wieku. To głównie za sprawą Żydów osada otrzymała prawa miejskie, ponieważ żydowscy kupcy i rzemieślnicy korzystnie wpływali na rozwój miejscowości. (…) W XIX w. Stary Dzików stał się ośrodkiem ruchu chasydzkiego, skupionego wokół dworu cadyka Eliezera Halewiego Horowitza, należącego do dynastii z Ropczyc. W okresie międzywojennym w 1921 r. w mieście żyło 347 Żydów. Działało Stowarzyszenie Rękodzielników Żydowskich Jad Charuzim, któremu prezesował Hersz Wesserman. W 1939 r. liczebność wspólnoty szacowano na ok. 360 osób – czytamy na portalu sztetl.org.pl.

Wraz z wybuchem II wojny światowej rozpoczęły się prześladowania ludności żydowskiej. W czerwcu 1940 roku w Starym Dzikowie Niemcy utworzyli obóz pracy przymusowej dla Żydów, w którym uwięziono około tysiąca więźniów. Po pięciu miesiącach obóz zlikwidowano, a część więźniów ostatecznie trafiło do getta w Lubaczowie. Szacuje się, że liczba ocalonych ze Starego Dzikowa Żydów to łącznie około stu osób.

Tomasz Róg to historyk, regionalista, absolwent historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Jest pomysłodawca i redaktorem „Cieszanowskich Zeszytów Regionalnych”. Na swoim koncie ma wiele publikacji o historii regionu i poszczególnych miejscowościach Ziemi Lubaczowskiej. Odznaczony został Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków (2012), Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej (2014), Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2014), Medalem „Pro Patria” (2016).

PZ, hp, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here