W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie podsumowano konkursu „Moja Roztoczańska Wolność”. Wydarzeniu towarzyszył wernisaż wystawy oraz wieczór poezji.

Konkurs „Moja Roztoczańska Wolność” podzielony był na dwie kategorie – literacką i fotograficzną. Polegał on na przygotowaniu pracy, która swoją tematyką nawiązuje do spraw patriotycznych lub niepodległościowych. Do rywalizacji mogły przystąpić wszystkie chętne osoby związane z powiatem lubaczowskim poprzez miejsce zamieszkania, naukę lub pracę, które tematykę niepodległościową wykorzystały w swojej twórczości artystycznej.

Na konkurs napłynęło 85 prac (w kategorii „prace literackie” – 15 wierszy przygotowanych przez 11 uczestników, w kategorii „prace fotograficzne” – 70 zdjęć, przygotowanych przez 17 uczestników). Oceny dokonały dwie niezależne komisje.

W skład pierwszej, oceniającej prace literackie weszły: Maria Magoń – przewodnicząca, Katarzyna Pelc-Antonik – członek, Katarzyna Żukowicz – członek. Komisja wysoko oceniła nadesłane prace i przyznała trzy nagrody i trzy wyróżnienia. Pierwsze miejsce zdobył Jacek Hadam  za wiersz pt. „rozterki Samsona”, drugie miejsce wywalczyła Urszula Kopeć-Zabroniak za wiersz pt. „dialog bez kropki”, a trzecie – Anna Grzywna  za wiersz pt. „Nigdy nie mów”. Wyróznienia otrzymali: Magdalena Nieckarz – „Duch wolności”, Lena Wojciechowska – „Moja Ojczyzna” i Zdzisław Polak – „Myśląc o wolności”.

Natomiast w skład komisji oceniającej prace fotograficzne weszli: Krystian Kłysewicz – przewodniczący, Małgorzata Hojdak – członek, Tomasz Byra – członek. Komisja miała niezwykle trudne zadanie dotyczące wyboru najlepszych prac, bo ich poziom był barzo wysoki. Po długiej dyskusji udało się jednak wskazać zwycięzców. Pierwsze miejsce przyznano Magdalenie Nieckarz za pracę pt. „Serce wolności – dziecka”. Drugie miejsce zdobyła Marta Michalska za pracę pt. „Pomnik Wolności w Horyńcu-Zdroju”, a trzecie – Adam Pietrucha za pracę pt. „Moje miasto”. Wyróżnienia otrzymali: Lucyna Wojdyła za fotografie orłów z pomników w Horyńcu-Zdroju, Narolu, Rudzie Różanieckiej, Płazowie, Cieszanowie, Lubaczowie, Nowym Bruśnie i Dachnowie oraz z tablicy kpt. Władysława Ważnego w Rudzie Różanieckiej, Marcin Rempoła za ukazanie kilku miejsc kultywowania pamięci w Lubaczowie tj. Pomnika Ofiar Katynia, Pomnika Niepodległości, muralu gen. Stanisława Dąbka oraz muralu 39. Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich oraz Karol Wis za ukazanie miejsc pamięci o lokalnych bohaterach walczących o niepodległość Roztocza, a zwłaszcza Franciszka Knapa i gen. Stanisława Dąbka.

Z prac które napłynęły na konkurs została stworzona plenerowa wystawa prezentująca twórczość uczestników, którą można oglądać przed budynkiem MBP oraz katalog, który jest jej uzupełnieniem. Publikację tą otrzymali bezpłatnie wszyscy uczestnicy konkursu oraz osoby biorące udział w wernisażu wystawy i wieczorze poetyckim.

Działanie dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja Niepodległość po polsku.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here