Zielona, Spacerowa czy Serwitutowa, a może inna? Jaką nazwę powinna nosić ulica w Cieszanowie? Burmistrz Zdzisław Zadworny ogłosił konsultacje społeczne w sprawie jej nadania. Mieszkańcy swoje propozycje i uwagi mogą zgłaszać do 12 maja.

Konsultacje przeprowadzane są, by zebrać opinie dotyczące nazwy dla ulicy w Cieszanowie zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej (dz. nr ewid.: 4646/13, 4647/2, 4650/6, 4651, 4648/2, 4650/7, 4652/2, 4636, 4629, 4576). Na formularzu zgłoszeniowym można zagłosować na wybraną propozycję (Zielona, Spacerowa lub Serwitutowa), ale także zaproponować własną nazwę. Formularz, który przedłożyć lub przesłać należy do Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów (Rynek 1) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres sekretariat@cieszanow.pl, pobrać można ze strony: cieszanow.pl.

AH, elubaczow.com

8 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here