O tym jakie szanse stoją przed naszym regionem, a w szczególności ziemią lubaczowską, w nowej perspektywie finansowej Funduszy Europejskich rozmawiano w poniedziałek (04.04) w Lubaczowie. Gościem konferencji, która miała miejsce w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie była m.in. Małgorzata Jarosińska-Jedynak – wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej.

W konferencji uczestniczyli także: Teresa Pamuła – poseł na Sejm RP, wójtowie i burmistrzowie wszystkich gmin z terenu powiatu lubaczowskiego, a także przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Przybyłych na spotkanie gości witał starosta lubaczowski Zenon Swatek, który w swoim wystąpieniu podkreślał jak ogromną rolę będą spełniały środki finansowe z nowej perspektywy finansowej Funduszy Europejskich. Określił je jako szansę do rozwoju naszego powiatu, wszystkich gmin, różnych organizacji i przedsiębiorstw.

Wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel, który przewodzi zarazem Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Ziemia Lubaczowska”, mówił o tym, jak ważny jest dialog i jak może przełożyć się na wspólne zrozumienie problemów danego obszaru.

Dzisiejsze spotkanie ma na celu zaprezentowanie możliwości, jakie daje nam nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich dla rozwoju tej części województwa podkarpackiego. Chodziło nam o to, aby wspólnie z przedstawicielami ministerstwa i samorządu województwa porozmawiać na te tematy i przybliżyć je beneficjentom – samorządom, przedsiębiorcom, ale też organizacjom pozarządowym – mówił Wiesław Kapel.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, zachęcała samorządy, organizacje i przedsiębiorców do aplikowania o środki UE i budżetu państwa. Podkreślała, że programów i źródeł finansowania jest naprawdę wiele i warto z nich korzystać. Zwróciła także uwagę na to, że konkretne wytyczne wszystkich naborów nie są jeszcze znane, ale już teraz warto się nimi zainteresować, by odpowiednio się do nich przygotować.

Z sali do przybyłych gości padały pytania o konkretne programy, nabory i inwestycje. Burmistrz Zdzisław Zadworny pytał m.in. o wojewódzką infrastrukturę drogową i możliwości realizacji przyszłych projektów z samorządem województwa lubelskiego m.in. w zakresie budowy sieci ścieżek rowerowych na Roztoczu. Przedsiębiory zwracali uwagę na zapisane w dokumentach jedynie pożyczkowe a nie dotacyjne formy wsparcia dla przedsiębiorstw z branży turystycznej. Piotr Bednarczyk z Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, w nawiązaniu do przyszłych inwestycji drogowych, zwracał z kolei uwagę na ogromy wzrost kosztów tych zadań i przez to możliwe zagrożenie ich realizacji. Efektem tego może być to, że 1/3 planowanych dróg nie zostanie zrealizowana, a priorytetowe traktowanie dróg powiązanych z siecią TEN-T spowoduje że odbędzie się to kosztem sieci dróg wojewódzkich w powiecie lubaczowskim. Marszałek Ortyl jednocześnie przyznał że ma świadomość takich obaw.

Galeria zdjęć, fot. Krystian Kłysewicz.

elubaczow.com, hp

3 komentarze

  1. czyli w skrócie: droga na Sieniawę – zapomnij, droga na Werchratę – możesz pomarzyć, droga na Bełżec – jeszcze za wcześnie, droga na Jarosław może za 6-7 lat, przed kolejnymi wyborami, „bo najbliższe i tak wygramy, a ciemny lud to kupi”, a reszta dróg? zapomnijcie na wieki. Amen

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here