Starosta Powiatu Lubaczowskiego ogłosił nabór na dwa wolne stanowiska pracy w Wydziale Finansowym Starostwa. Aplikacje od kandydatów przyjmowane są do 9 marca.

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Lubaczowskiego znalazły się ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Podinspektora w Wydziale Finansowym. Ogłoszenia mieszczą w sobie szczegółowe wymagania, które musi spełnić kandydat ubiegający się o pracę oraz zakres wykonywanych zadań czy wykaz wymaganych dokumentów aplikacyjnych.

Osoby zainteresowane swoje oferty powinny składać w kopercie do 9 marca, do godz. 15.00 w pokoju nr 8 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (sekretariat) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Lubaczowie”. Dokumenty przyjmowane są osobiście w godzinach od 7:00 do 15:00. Oferty można wysyłać także pocztą na adres: Starostwa (ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów). Decyduje data wpływu przesyłki do urzędu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne przejdą do drugiego etapu rekrutacji. Bezpośrednio poinformowani zostaną oni o jego terminie i miejscu.

AH, elubaczow.com

7 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here