W środę (9.02) w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie otwarto oferty złożone w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Usługi chce realizować trzy firmy.

Do przetargu stanęło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. z Tylmanowej (dotychczasowy odbiorca odpadów), które wykonanie zadania wyceniło na kwotę 3 505 015,80 zł. Swoją propozycję przedstawił również Ecler Wywóz Nieczystości Dariusz Gałan z Łaszczówki. Firma spełnienie wymogów oszacowała na 3 519 849,60 zł. Do postępowania stanęła również firma F.H.U.P „MASTER” Stanisław Cygan z Krowicy Samej, która zaoferowała najniższą kwotę – 3 425 682,00 zł. Dodajmy, że przed otwarciem kopert urzędnicy zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), podali kwotę jaką  zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – to dokładnie 3 485 370,60 zł. Wiele wskazuje zatem na to, że mieszkańcy Lubaczowa nie powinni spodziewać się podwyżek opłat za wywóz odpadów.

Władzom miejskim pozostało rozstrzygnięcie przetargu, a jego zwycięzca powinien rozpocząć świadczenie usług początkiem marca br.

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here