Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu w gminie Wielkie Oczy otrzymała Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Wyróżnienie przyznano 38 placówkom oświatowym w Polsce.

Pod koniec ubiegłego roku Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyznał Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu, jako jednej  z 38 placówek w Polsce, Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. To dowód na to, że w placówce systematycznie i długofalowo pracują w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Na sukces naszej szkoły złożyła się wspólna praca dyrekcji szkoły, koordynatora ds. promocji zdrowia – pani Doroty Wróbel i całej społeczności szkolnej. Wyróżnienie to przyczyniło się zarówno do zwiększenia prestiżu  placówki, jak również stało się źródłem satysfakcji oraz motywacją do dalszej pracy. Certyfikat ten jednocześnie zobowiązuje do utrzymywania wysokich standardów, które wyznaczają główne kierunki pracy  szkoły – czytamy w komunikacie placówki.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu swoimi działaniami udowadnia, że zdrowie i edukacja są ze sobą nierozerwalnie związane, a prawidłowe funkcjonowanie organizmu dziecka oraz jego dobra kondycja psychiczna i emocjonalna sprzyjają właściwej dyspozycji do nauki, motywacji, rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań oraz dobrym relacjom w środowisku szkolnym.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here