Po raz dziesiąty Bank Spółdzielczy w Lubaczowie przyzna nagrody zdolnym uczniom. Ruszyła X edycja Programu Stypendialnego. Laureaci otrzymają finansowe wsparcie w wysokości po 2000 zł w czterech ratach (po 500 zł).

Do X edycji Programu Stypendialnego Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie przystąpić mogą uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących i techników) z powiatu lubaczowskiego. Do stypendium naukowego każda szkoła może wytypować maksymalnie trzech kandydatów, którzy wyróżniają się szczególnymi zdolnościami matematyczno – ekonomicznymi. Fundacja Banku Spółdzielczego jest fundatorem 4 stypendiów (po 2 dla uczniów szkoły podstawowej i średniej).

Stypendium otrzymają te osoby, które zdobędą najwyższą liczbę punktów. Pod uwagę będą brane: oceny uzyskane z matematyki, informatyki i języka angielskiego, średnia ocen ze wszystkich przedmiotów, udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratoria Oświaty lub znajdujących się na oficjalnej liście MEN, olimpiadach, konkursach przedmiotowych oraz zaprezentowanie planu rozwoju ucznia.

Wnioski z załącznikami przyjmowane są do 30 listopada w Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie (ul. Rynek 28). Regulamin konkursu i dokumenty dostępne są pod adresem: https://www.bslubaczow.pl/fundacja.

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here