Inwestycje polegające na zagospodarowaniu centrów wsi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stanowią ważny element wśród działań samorządu gminy Lubaczów. Mają one decydujący wpływ zarówno na poprawę warunków życia, jak i wzrost integracji i aktywizacji mieszkańców. Jednym z takich przedsięwzięć jest zakończony właśnie projekt w Opace, współfinansowany z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025. 

W ramach przedsięwzięcia zabezpieczono i umocniono brzegi istniejącego zbiornika wodnego poprzez ułożenie płyt jumbo oraz geokraty, zakupiono i zamontowano mała architekturę (ławki, kosze na śmieci, tablicę informacyjno-regulaminową), a także utwardzono teren pod ławkami.

Głównym założeniem projektu był wzrost integracji mieszkańców Opaki, którzy, wraz z samorządem sołectwa oraz lokalnym Stowarzyszeniem Wędkarskim „Oczko”, aktywnie włączyli się w działania projektowe – m.in. uporządkowali i przygotowali teren wokół zbiornika.

Dzięki realizacji zadania powstało atrakcyjne miejsce spotkań dla ludzi w różnym wieku. Będzie ono z pewnością służyło zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowić będzie również zaplecze organizacji imprez i wydarzeń- m.in. zawodów wędkarskich.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here