Nieco ponad 78 mln zł bezzwrotnego dofinansowania otrzymają samorządy z terenu powiatu lubaczowskiego na rozmaite inwestycje. Takie rozstrzygnięcia zawierają wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku. Każda JST czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie. Wyniki pierwszego naboru wniosków ogłosił dziś oficjalnie premier Mateusz Morawiecki, ale o podziale środków i planowanych inwestycjach informowano także na szczeblu regionalnym – w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie i lokalnym – w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie. W obu tych wydarzeniach tych udział brała Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła, która w Lubaczowie samorządowcom osobiście wręczyła symboliczne czeki.

Zadowolenia z pozyskanego dofinansowania nie kryli wójtowie i burmistrzowie.

– Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w Horyńcu-Zdroju do dla nas wyjątkowo kluczowa inwestycja. Jesteśmy gminą uzdrowiskową o stawiamy na czyste środowisko. Obecnie działająca oczyszczalnia ma około 40 lat, a nowoczesne technologie MBR, które chcemy wdrożyć dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, są obecnie najlepszą możliwą – mówi Robert Serkis, Wójt Gminy Horyniec-Zdrój.

W sumie do samorządów z terenu powiatu lubaczowskiego trafi 78,06 mln zł (listę zadań, które otrzymały wsparcie znajdziecie poniżej), a w skali całego Podkarpacia to 1 mld 754 mln zł.

Lista zadań, które uzyskały dofinansowanie:

Przebudowa dróg gminnych – poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców w gminie Cieszanów – 4 978 000 zł,

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w Horyńcu-Zdroju etap I – 8 835 000 zł,

Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lubaczów – 8 740 000 zł,

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lubaczowie – 4 997 000 zł,

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Wielka, Łukawica, Chlewiska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Narolu – 7 990 000 zł,

Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizację Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach – 4 500 000 zł,

Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie dróg gminy Stary Dzików – 9 310 000 zł,

Budowa Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu – 6 750 000 zł,

Budowa i modernizacja Infrastruktury Muzeum Kresów w Lubaczowie wraz z zespołem zamkowo-parkowym – 4 500 000 zł – Powiat Lubaczowski,

Przebudowa dróg powiatowych, obejmującą budowę chodników dla pieszych w miejscowościach szczególnie niebezpiecznych – 8 550 000 zł – Powiat Lubaczowski,

Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” – 8 910 000 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

3 komentarze

  1. Jak to jest że niektórzy włodarze tak pluli na PIS a jak daje kasę to się rękę pierwszą wyciąga. Jak tak Pani poseł im przeszkadzała i trzeba było listy otwarte pisać bo nie można było porozmawiać a teraz staje się obok i uśmiecha do zdjęcia ??
    Brak godności czy obłuda??

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here