Przepisy znowelizowanej ustawy z 24 czerwca 2021 r. o systemie ubezpieczeń społecznych doprecyzowują kwestie związane z przekazywaniem informacji do ZUS, ale także nakładają na przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wiele ograniczeń. Nie będą oni mogli wystąpić ani do operatora sieci komórkowej czy też banku, ani pukać do drzwi sąsiadów swoich klientów, by pozyskać informacje o ubezpieczonym.

– Chciałbym uspokoić ubezpieczonych i zdementować kilka nieprecyzyjnych informacji, jakie pojawiły się w przestrzeni medialnej. Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będą odwiedzali sąsiadów naszych klientów i prosili ich o informacje na ich temat. ZUS nie będzie też mógł wystąpić do operatora sieci komórkowej ani banku o informacje na temat ich klientów. Nowe przepisy nie dają takich uprawnień ZUS – tłumaczy Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy w województwie podkarpackim.

Nowy przepis ma być skutecznym narzędziem, który przyczyni się do pozyskiwania od klientów danych, które są konieczne do przyznania prawa i wypłaty świadczenia z ubezpieczeń społecznych, bądź ich weryfikacji. Ustawa doprecyzowuje więc także kwestie związane z przekazywaniem informacji do ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie uprawniony do pozyskiwania danych w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat od ubezpieczonych oraz płatników składek.

– Obecnie brak pełnej i rzetelnej informacji i dokumentacji od płatników składek lub ubezpieczonych utrudnia ustalanie prawa do zasiłków, ich terminową wypłatę oraz ich weryfikację. Dotychczas zdarzały się sytuacje, że płatnicy składek lub ubezpieczeni, powołując się na brak podstawy prawnej do udostępnienia danych, odmawiali przekazywania informacji lub dokumentów. (…) Chodzi na przykład o sytuacje, kiedy osoba zatrudniona u dwóch pracodawców przebywa na zwolnieniu lekarskim. ZUS będzie mógł pozyskać informacje, czy ubezpieczony wykorzystując zwolnienie lekarskie w jednej firmie, nie pracował w tym samym czasie u drugiego pracodawcy – wyjaśnia Wojciech Dyląg.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2022 r.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here