W czwartek (16.09) w Zespole Szkół w Lubaczowie uczczono 82. rocznicę generała Józefa Kustronia – patrona placówki. Uroczystości połączone były ze świętem szkoły.

Obchody zapoczątkowała msza święta odprawiona w intencji Ojczyzny. Ks. dziekan Andrzej Stopyra odniósł się w kazaniu do sentencji „Słowa pouczają, przykłady pociągają”. Mówił, że święto szkoły powinno być dla wszystkich okazją do skupienia się i zastanowienia nad tymi, dzięki którym możemy żyć w wolnym kraju. Po Liturgii w ZS odbyła się część oficjalna uroczystości. Andrzej Nepelski – dyrektor szkoły zwrócił w swoim przemówieniu uwagę na to, że imię generała Kustronia zostało już w 1968 roku nadane Zasadniczej Szkole Zawodowej, w okolicznościach i okresie, które nie sprzyjały składaniu hołdu przedwojennym dowódcom. Z kolei Marta Tabaczek – Przewodnicząca Rady Powiatu, zaakcentowała, jak ważne są w życiu cele i autorytety oraz przywołała generała Józefa Kustronia jako wzór do naśladowania. Następnie odczytała pismo skierowane do całej społeczności szkoły przez Zenona Swatka – Starostę Powiatu Lubaczowskiego.

Po przemówieniach przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie, przyrzekając dbać o honor i tradycję, rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane w nich nadzieje rodziców i nauczycieli, wyrabiać w sobie siłę woli, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym, szanować poglądy i przekonania, dbać o język ojczysty i szanować symbole narodowe.

W części artystycznej uczniowie zaprezentowali niecodzienną lekcję historii, podczas której odbył się turniej wiedzy o generale Józefie Kustroniu. Jego uczestnicy w ciekawy sposób zaprezentowali kluczowe wydarzenia z życia Patrona szkoły.

Ponadto przedstawiciele władz powiatu, dyrekcji szkoły, nauczycieli i uczniów złożyli kwiaty przed obeliskiem generała Józefa Kustronia. Następnie wszyscy udali się na tegoroczną trasę Biegu Kustronia, by kibicować jego uczestnikom.

Galeria zdjęć, fot. ZS w Lubaczowie

AH, elubaczow.com, zs-lubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here