Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze będzie realizować projekt pn. „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”. Realizacja zadania jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W ciągu trzech lat Euroregion rozdysponuje środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pomiędzy młode organizacje społeczne i grupy nieformalne z województwa lubelskiego i podkarpackiego. Będą one mogły ubiegać się o mikro-dotacje w wysokości do 10 tys. zł na działania przeznaczone na ochronę dziedzictwa kulturowego i promocję Roztocza.

O środki będzie można ubiegać się w trzech edycjach rocznych: 2021, 2022 i 2023. Formularz grantowy będzie można składać za pośrednictwem strony internetowej oraz tradycyjnie w formie papierowej. Wszystkie niezbędne informacje już niedługo znajdą się na stronie internetowej www.obywatelskieroztocze.org.pl.

Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzonych zostanie 12 wykładów, warsztatów i szkoleń tematycznych przygotowujących do zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym i jego ochroną oraz podnoszących merytoryczną i praktyczna wiedzę w tym zakresie.

– Działania edukacyjne obejmą wiedzę dotyczącą zabytków archeologicznych z okresu neolitu i wczesnego średniowiecza, kamieniarki bruśnieńskiej i drzeworytu płazowskiego, cmentarzy w kulturze, cerkwi na Roztoczu, historii i kultury Żydów oraz reliktów żydowskiej kultury materialnej, pejzażu toponimicznego pogranicza polsko-ukraińskiego – jakim jest część środkowa i wschodnia Roztocza, środowiska przyrodniczego i form ochrony przyrody oraz Roztocza w fotografii. Przewidziane są także szkolenia z zakresu działania organizacji społecznych, między innymi szkolenie dotyczące organizowania i korzystania z działań woluntarystycznych w organizacji. Jedno ze szkoleń będzie obejmowało zagadnienia związane z promocją produktu (zwłaszcza w Internecie), kolejne – przygotowanie i praktyczne wypełnienie formularza projektowego Obywatelskie Roztocze. Zajęcia edukacyjne przewidziane są w formie hybrydowej – spotkania on-line, w terenie, a także stacjonarnie w Zamościu, Bełżcu i Tomaszowie Lubelskim – wyjaśnia Monika Krawczyk.

AH, elubaczow.com

2 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here