Narol czeka najazd rekonstruktorów z całej Polski, którzy zaprezentują czego dokonała Husaria i rycerstwo polskie na tej ziemi 349 lat temu. W najbliższą sobotę i niedzielę (21-22.08) odbędzie się impreza rekonstrukcyjna Śladami Jana III Sobieskiego.

Wydarzenie zainaugurowane zostanie na Rynku o godz. 12:00 modlitwą Anioł Pański i wystrzałami z armat. Następnie nastąpi przywitanie gości i oficjalne rozpoczęcie imprezy. Przy pomniku złożone zostaną kwiaty.

Jednak wcześniej, bo już od godz. 11:00 na Pałacu Łosiów otwarty zostanie obóz, gdzie odbędą się pokazy łucznictwa konnego, sokolnika, artyleryjski oraz turnieje łuczniczy i pieszy. Dostępne będą m.in. kramy rzemieślnicze i stoisko pisarza Jacka Komudy. Uczestnicy będą mogli wybić monetę i uczestniczyć w zabawach plebejskich. O godz. 18:30 ruszy Inscenizacja Bitwy pod Narolem, a po niej odbędzie się taniec z ogniem w wykonaniu Teatru Ognia Ignis.

Z kolei w niedzielę impreza rozpocznie się o godz. 10:00 wystrzałem z armat. Tego dnia również dostępne będą kramy i odbędą się pokazy. O godz. 13:30 do Pałac przyjedzie hetman Jan III Sobieski, a o godz. 14:00 wydarzenie zostanie oficjalnie zakończone.

Organizatorem imprezy jest Burmistrz Miasta i Gminy Narol, a współorganizatorami  Mazowiecka Chorągiew Husarska im. Jana Karola Chodkiewicza i Rota Strzelcza Prywatnego Zaciągu Imić Franciszka.

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here