Uczniowie szkół podstawowych i średnich mogą się już zgłaszać do XV Przeglądu Sztuki Rozrywkowej „O Złotą Beczkę Śmiechu”. Karty przyjmowane są w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie do 20 października.

Uczestnicy będą musieli na scenie sali widowiskowej MDK, 27 października, przedstawić wybrany repertuar artystów sztuki kabaretowej lub własną twórczość. Prezentacje muszą obejmować skecz (do 10 min.), piosenki satyryczne, monologi i wiersze (do 5 min.). Występy oceniać będzie jury. Przyjrzy się ono głównie kulturze słowa, opracowaniu reżyserskiemu, interpretacji utworu, scenografii i stopniu rozśmieszenia publiczności. Najlepsi otrzymają złotą, srebrną i brązową beczkę śmiechu, a także nagrody pieniężne i rzeczowe.

Uzupełnione karty zgłoszeń (wzory do pobrania na stronie www.mdklubaczow.pl/ należy złożyć osobiście w sekretariacie MDK, przesłać listownie lub mailowo na adres: g.bielec@mdklubaczów.pl.

Celem Przeglądu Sztuki Rozrywkowej jest umożliwienie prezentacji dorobku istniejącym grupom kabaretowym, solistom i recytatorom, stworzenie możliwości poznania, konfrontacji i zabawy, zmobilizowanie do twórczego i odtwórczego bawienia śmiechem, mobilizowanie do twórczości własnej oraz poznawanie istniejącej szkolnej twórczości kabaretowej.

XV Przegląd Sztuki Rozrywkowej Kabaretonik odbędzie się w środę 27 października o godz. 10:00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie.

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here